Sve studente koji su upisali seminar kod doc. dr. sc. Ante Barišića (E-arhiv T. J. Šagi-Bunića – 3) i kod doc. dr. sc. Andree Filić (Istraživanje i uređivanje arhiva T. J. Šagi-Bunića – 3) pozivamo na inicijalni sastanak koji će se održati u srijedu 12. listopada 2016. u 14 sati u kapucinskom samostanu sv. Mihaela (Kapucinska 47, Zagreb – Dubrava).