U petak, 7. travnja 2017. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Istočnokršćanska Theoria i Praxis: Teološki kontekst i temeljne odrednice Luke Pranjića, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; doc. dr. sc. Nedjeljka s. Valerija Kovač, članica; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na VI. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. ožujka 2017. godine, pod točkom V/2 dnevnoga reda.

PLAKAT