U utorak, 9. svibnja 2017. godine s početkom u 14.00 sati u seminaru I. (soba 206), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Ekumenska dimenzija teologije Josipa Turčinovića, lic. theol. Jelice Marković pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, predloženi mentor-član; prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na V. redovitoj sjednici 17. veljače 2017. godine pod točkom V/6 Dnevnoga reda.

PLAKAT