Na bazi JSTOR u otvorenom pristupu dostupno je više od 500 e-knjiga.

Naslovi su dani na korištenje pod Creative Commons licencama, slobodni su za preuzimanje te ne sadržavaju DRM ograničenja u pogledu preuzimanja cjelovitog sadržaja kao ni ispisa istog. 

Detaljnije informacije o otvorenom pristupu kao i popis dostupnih e-knjiga možete pročitati ovdje.