Studenti koji nemaju indeks, a slušaju neki predmet na drugom fakultetu, 

obvezni su na ispit nositi prijavnicu koja se nabavlja u studentskoj referadi Katoličkoga bogoslovnog fakulteta.

Za takve predmete nema prijave preko Studomata!