“Dekanski rok” će se održati u srijedu, 5. listopada 2016. godine. Na dan održavanja ,,dekanskog roka” odvijat će se redovita nastava.

Dekanski rok 2016