Katedra crkvene povijesti organizira javno predavanje u sklopu predviđene tematske serije predavanja Društvena povijest u perspektivi crkvene povijesti od srednjeg vijeka do modernog doba. Predavanje pod nazivom Društveni život katoličke mladeži u Zagrebu na početku 20. stoljeća održat će dr. sc. Tihana Luetić iz Zavoda za povijest Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Predavanje će se održati u srijedu 7. prosinca 2016. godine s početkom u 13.15 sati u dvorani seminar III Fakulteta.