Doc. dr. sc. Porfirije Perić održat će predavanje iz kolegija Pravoslavna teologija i jedinstvo crkve (V. specijalizacija/modul: Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura) u ponedjeljak, 24. travnja 2017. godine u 12.15 sati u dvorani IV.