Katedra crkvene povijesti organizira javno predavanje u sklopu predviđene tematske serije predavanja Društvena povijest u perspektivi crkvene povijesti od srednjeg vijeka do modernog doba. Predavanje pod nazivom Od crkve do grada, hospitala i kraljevskog dvora: Karijera Tome od Obreši, vikara zagrebačkog biskupa Eberharda održat će dr. sc. Suzana Miljan iz Zavoda za povijest Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predavanje će se održati u srijedu 16. studenoga 2016. godine s početkom u 13.15 sati u dvorani III Fakulteta.