Doc. dr. sc. Danijel Tolvajčić do daljnjega neće održavati predavanja obveznih i izbornih kolegija te seminara na svim smjerovima.