Dr. sc. Danijel Patafta u utorak, 28. veljače 2o17. neće održati seminar Povijest papa a o nadoknadi termina studenti će biti naknadno obaviješteni.