Izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić danas (ponedjeljak, 20. ožujka) neće održati predavanje iz kolegija Ekumenska teologija za 1. godinu FTS-a te izborni kolegij Komparativna ikonografija. Termin nadoknade predavanja bit će određen u dogovoru sa studentima.