Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj VII. redovitoj sjednici, održanoj 28. travnja 2017., donijelo je

Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o završetku studija započetoga po starom programu (prije uvođenja bolonjskog procesa) prijelazom na integrirani preddiplomski i diplomski studij, sveučilišni preddiplomski odnosno sveučilišni stručni studij od 31. listopada 2014.

Odluka