U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u srijedu 10. svibnja 2017. godine, u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta Zagrebačke nadbiskupije održan je XII. dies theologicus, pod nazivom 500 godina Reformacije.

U prvom dijelu Simpozija glavno predavanje održala je prof. dr. Jutta Hausmann s Luteranskog teološkog fakulteta u Budimpešti na temu: „Sola scriptura“ – sporno pitanje ili poveznica u dijalogu između katolika i protestanata?.  Doc. dr. sc. Lidija Matošević, privremena zamjenica voditelja Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, održala je potom predavanje na temu: Katolici i kršćani Reformacije: komplementarnost teologija i duhovnosti.

U drugom dijelu Simpozija izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić održao je predavanje Katolički govor o Martinu Lutheru tijekom povijesti i danas, te Nada Mayer Williams, prof. predavanje Izabrani primjeri suradnje katolika i kršćana Reformacije u Hrvatskoj.

Nakon predavanja uslijedila je plenarna rasprava u kojoj su sudjelovali svi predavači.

XII. diem theologicem zatvorio je dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, prof. dr. sc. Mario Cifrak.

Na Simpoziju je sudjelovao lijepi broj profesora i veliki broj studenata.