Izv. prof. dr. sc. Josip Šimunović će potpisivati indekse studenata za izborne predmete i seminare u srijedu, 18. siječnja 2017. u 11 sati u kabinetu br. 218.