Poštovane kolegice, poštovani kolege, pozivamo Vas na predavanje „Temelji akademske komunikacije“.

Predavanje će obuhvatiti osnovne informacije o komunikaciji u pisanoj i usmenoj formi u akademskom kontekstu.

Cilj je predavanja:
– pregled forme, sadržaja i vrste informacija

– definiranje svrhe (cilja) komunikacije

– diskusija o odabiru komunikacijskog kanala i očekivanja

Mjesto i raspoloživi termini predavanja:
Rektorat Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14 – Velika vijećnica:
– 24.5. (srijeda), od 17 do 19 sati – kapacitet 50 studenata;
– 25.5. (četvrtak), od 10 do 12 sati – kapacitet 50 studenata.

Predavač: Božidar Nikša Tarabić, mag. psych.

Prijaviti se možete na e-mail: bozidar.niksa.tarabic@unizg.hr