Prof. dr. sc. Petar Bašić će u petak 14. listopada 2016. kolegij “Latinski jezik I” održati 1. i 2. sat (od 8.15 do 10 sati).