Name: Branko

Surname/Last Name: Murić

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: bmuric@gmail.com

Born: 1981

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research:

Function:

Degree: PhD in Theology at Faculty of Theology at Pontificial Lateran University in Rome

Professional and scholarly articles:

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Temeljne filozofske odrednice fundamentalno-teološkoga projekta Hansjürgena Verweyena, u: Josip KRPELJEVIĆ – Ivica ŽULJEVIĆ (ur.), U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Požega, 2007., 103-123.

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Fundamentalno-teološki model Tomislava Ivančića u službi naviještanja i svjedočenja Crkve, u: Ž. Tanjić – T. Kovač – B. Murić (ur.), Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, Zagreb 2010., 45-72.

Branko MURIĆ, Svjedočanstvo kao živa traditio kršćanske vjere i objave, u: Ž. MAJIĆ – B. GOLUŽA (ur.), Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti. Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata, Rim 2012., 41-66.

Branko MURIĆ, Vjera danas tumačena logikom paradoksa, u: Diacovensia, 33 (2012.) 3, 339-363.

Branko MURIĆ, Narod Božji kao nositelj navještaja Crkve. Evangelii gaudium i misionarska preobrazba Crkve, u: Diacovensia: teološki prilozi, 22 (2014.) 4, 469-495.

Branko MURIĆ, La rivelazione come comunicazione del fondamento ultimo, Excerptum Thesis ad Doctoratum in S. Theologiae consequendum, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 2016.; 272 str.

Željko TANJIĆ – Branko MURIĆ, Načelo sinodalnosti kao paradigma Crkve trećeg tisućljeća, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 2, 275-295.

Branko MURIĆ, Objava između temelja i granice filozofijsko-teološkog interesa, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 161-174.

Branko MURIĆ, Objava Boga kao središnje teološko pitanje u promišljanjima Rudolfa Bultmanna, u: Stipo KLJAJIĆ – Mario CIFRAK (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Zagreb, 2018., 767-774.

Branko MURIĆ, Promišljanje o uvjetu mogućnosti fundamentalno-teološkog utemeljenja unutarcrkvenog dijaloga, suradnje i suodgovornosti, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 3, 561-584.