Name: Ana 

Surname/Last Name: Biočić

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address:anabiocic.1@gmail.com

Born: 1983

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Church History of 19th Century and Priests in Parliament

Function: Executive Editor of Croatica Christiana Periodica (The Journal of the Institute for Church History of the Faculty)

Degree: PhD in Science in Humanistic Sciences (History) at Croatian Studies at University of zagreb (2014)

Professional and scholarly articles: 

 1. Fra Petar Glavaš i Orjuna u Tučepima (1921. – 1927.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 36 (2012.) 69, str. 85-103 (koautorstvo: Ivan Hrstić)
 2. Sadržaj časopisa Croatica christiana periodica. Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 1–70 (1977.–2012.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 37 (2013.) 71, str. 213-310
 3. Knjižica zagonetki fra Bernardina Mayora. Povijesni kontekst, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 32 (2014.), str. 148-170
 4. Svećenik, intelektualac i rektor Sveučilišta Anton Franki (1844. – 1908.) – disciplinski ili politički proces?, u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2015.) 75, str. 121-138
 5. Saborski rad katoličkih svećenika u drugoj polovici 19. stoljeća – primjer Stjepana Vukovića (1813. – 1871.), u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 39 (2015.) 76, str. 129-152
 6. Odjek travanjskih nemira 1870. u Zagrebu na Kraljevsku veliku gimnaziju, u: Časopis za suvremenu povijest, 1 (2015.), str. 139-166
 7. “Nevaljao” svećenik ili “nemaran” biskup? – Tužba đakovačkog svećenika Josipa Karla Fučka protiv biskupa Strossmayera 1869. godine, u: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 33 (2015.), str. 217-237
 8. Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016) 2, str. 379-406 (koautorstvo: Iva Mršić Felbar)
 9. Politički rad svećenika Josipa Pazmana u svjetlu saborskih govora, u: Croatica Christiana periodica: časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu , 40 (2016.) 78, str. 157-190
 10. Od župnika u Pokupskom do zagrebačkog kanonika i likopoljskog biskupa: Prilog za biografiju svećenika Ivana Kralja (1792.-1878.), u: Kaptolski Sisak 1215.-2015. Zbornik radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215.-2015. održanog u Sisku 19. rujna 2015. godine, Sisak, 2017., str. 105-117
 11. Političko neslaganje ili sukob biskupa i svećenika? Prilog za životopis Josipa Miškatovića (1836. – 1890.), u: Historijski zbornik, 70 (2017.) 2, str. 395-409
 12. Katolički svećenici i liberalizacija školstva u Trojednoj Kraljevini 1874. godine, u: Časopis za suvremenu povijest, 3 (2018.), str. 623-654
 13. Svećenici u politici. Djelovanje katoličkih svećenika u Hrvatskom saboru 1868.-1871., Zagreb, 2018.