Name: Katica s. Katarina

Surname/Last Name: Koprek

Title: Assoc. Prof.

E-Mail Address: katarinakoprek@hotmail.com

Born: 1958

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: 

Function:

Degree: PhD at Pontificio Istituto di musica sacra (PIMS) in Rome, Italy (21 November 2002)

Professional and scholarly articles:

Katarina Koprek, Semio-modalità gregoriana, FTI, Zagreb 2003.

Budućnost s tradicijom – ur. 2005.

Zlatna prošlost – ur. 2013., Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis – ur. 2016.

K. Koprek, SNAGA PJEVANE RIJEČI Paleografsko-semiološke prosudbe srednovjekovnih gregorijanskih napjeva,Hrvatsko društvo crkvenih glazbenika, Zagreb 2013.

K.  Koprek, Il manoscritto ‘Cantorale fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo’ di Dubrovnik (Croazia ) „Teresianum“, Rivista della Pontificia Facolta Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritulita –N. 1. Teresianum, Roma, 2008., str. 135.-145.

K.  Koprek, Gregorijanski manual ‘Fundamentum cantus gregoriani seu choralis’ (1760) Mihajla Šiloboda – Bolšića  „Historical Contributions“ (Povijesni prilozi),  (33) 2007. str. 311-330.

K. Koprek, Štovanje Gospe Lurdske u hrvatskom glazbenom stvaralaštvu  „Obnovljeni život“, Časopis za filozofiju i religijske znanosti 2011/1., str.33-52.

K. Koprek Glazba kao sredstvo evangelizacije Razmišljanja o duhovnoj, svetoj i liturgijskoj glazbi  „Obnovljeni život“ 2/2008 str.127-137.

K. Koprek, Liturgijsko-marijanski elementi u dubrovačkom glazbenom rukopisu ‘Cantorale fratrum BMV de Monte Carmeli’ iz 1755. godine, u: „VELIKA PROTETURICA, Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Hrvatskog mariološkog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, KS, Zagreb, 2009., str .313 -330

K.  Koprek, Šilobodov doprinos koralnom pjevanju u zagrebačkoj biskupiji 18. i 19. stoljeća, u: „Mihalj Šilobod i njegovo djelo“ Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Mihalj Šilobod i njegovo djelo“ održanog 6. studenoga 2008. godine u Svetoj Nedjelji (ur. Dr. sc. Alojz Jembrih), Samobor, 2009., str. 165-185.

K. Koprek „Jačke“ – čuvarice hrvatske pučke glazbene baštine, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 13 (2015) br.1, str. 55-67.

K. Koprek, Glazbeni priručnik Fundamentum cantus greoriani seu choralis Mihaela Šiloboda  Mihael Šilobod Fundamentum cantus greoriani seu choralis, (urr. Martina Mičija Palić, Katarina Koprek ) Matica hrvatska, Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji, 2016., 17-33.

K. Koprek (2018) „Doprinos melografa Miroslava Vuka Croate (1930-2005) hrvatskoj tradicijskoj glazbenoj kulturi“, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 16 (2018) br.1, str. 101-116

K. Koprek, „Sveta glazba: glazbena baština Rimske Crkve – gregorijanski koral“ Diacovensia teološki prilozi Vol. 26 No.4, 2018., Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu str. 681-695.

K. Koprek, „Povijest i poslanje Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“ u Zlatna prošlost Monografija prigodom 50. obljetnice postojanja Instituta za crkvenu glazbu „Albe Vidaković“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (urr.) Katarina Koprek, Ruža Domagoja Ljubičić, Marija Ferlindeš,  KBF i HDCG, Zagreb, 2013., str. 17-59.

K. Koprek, „Popijevke Blaženoj Djevici Mariji Lurdskoj i Fatimskoj u hrvatskim molitvenicima i pjesmaricama XIX. i XX. stoljeća“.   Ukazanja Blažene Djevice Marije između povijesti, vjere i teologije Zbornik radova XXII. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa Lurd, 4.-8. rujna 2008. (ur. Vlado Košić) Kršćanska sadašnjost, Hrvatski mariološki institut Zagreb, 2013., str. 42. -76.

K. Koprek, „SICUT PSALLIT ECCLESIA ROMANA“Duhovno-glazbena analiza gregorijanskih napjeva iz benediktinske tradicije grada Trogira u Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru. Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei  – Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja (urr. Vanja Kovačić, o. Jozo Milanović osb), Trogir 2014., str. 303-318.

K. Koprek, „Sakralna glazba Ivana Zajca“ u: Ivan Zajc (1832-1914) Glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u ‘dugom’ 19. stoljeću (ur. Stanislav Tuksar) HMD, Zagreb, 2016., str. 131-151.

K. Koprek, Tihomir Prša, (2017.) „Marijanske skladbe u glazbenom opusu Matije Ivšića“ Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije, Zbornik radova mariološko-marijanskog simpozija, KBF, KS, Zagreb, 389.-408.

K. Koprek, Ivan pl. Zajc i glazbeno pjevačko društvo „Vijenac“ Pjevačko društvo „Vijenac“ i Ivan pl. Zajc. Skladbe Ivana pl. Zajca posvećene pjevačkom društvu „Vijenac“ (urr. Katarina Koprek, Ines Fočić, Viktorija Čop), KBF, HDCG, Zagreb 2017., 9-22.

K. Koprek, Neumatska notacija u istraživanjima Albe Vidakovića, Vidakoviću u čast (Zbornika radova s Međunarodnog znanstvenog simpozija prigodom 100. obljetnice rođenja i 50 obljetnice smrti Albe Vidakovića održanog od 15. do 18. svibnja 2014. godine u Subotici) Katoličko društvo „Ivan Antunović“ /ur. Miroslav Stantić/, Subotica 2918., str. 89-104.

K. Koprek, „Marijin lik u hrvatskim duhovnim šansonama Glazbeno-liturgijsko-teološka pitanja i perspektive“ Mariologija nakon Drugoga vatikanskog koncila: prihvaćanjerezultati i perspektive Zbornik radova XXIII. međunarodnoga mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4. – 9. rujna 2012. (urr. A. Filić i T. Filić) KBF, KS, Zagreb, 2018. str. 257-268

 

She has published dozens of articles in the area of church music and paleography and semiology of Gregorian chants in domestic and foreign journals (Studi gregorianiDisputatio philosophicaSv. CecilijaLađaPovijesni priloziObnovljeni životTeresianumNova prisutnost…), as well as in conference proceedings.