Name: Josip

Surname/Last name: Šimunović

Title: Prof.

E-Mail Address: josip.simunovic@kbf.unizg.hr

Born: 1971

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research:

Function:

Degree:

CROSBI: Josip Šimunović

Google Scholar

Professional and scholarly articles: 

Books:

 • Župna zajednica na početku trećega tisućljeća. Pastoralno-teološka razmišljanja o mogućnostima ostvarivanja župnoga pastorala u Republici Hrvatskoj, Glas Koncila, Zagreb, 2009.
 • Božja remek djela u školi. Pastoral sakramenata i govor o sakramentima u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, Glas Koncila, Zagreb, 2014.

Articles:

 • Bitne vrednote za uspješan brak u Hrvatskoj (EVS-2008.) – saznanja i poticaji za djelovanje, u: Bogoslovska smotra 80(2010.), br. 2., str. 597-622. (Članak je u koautorstvu s Josipom Balobanom i Krunoslavom Nikodemom).
 • Katehetska djelatnost Josipa Salača u ženskim realnim gimnazijama u Zagrebu, u: Croatica Christiana Periodica 34(2010.), br. 4., str. 73-86.
 • Župna kateheza u izgradnji župne zajednice kao proročke zajednice, u: Obnovljeni život 66(2011.), br. 1., str. 89-106.
 • Caritas – nezaobilazna djelatnost župne zajednice. Mogućnosti ostvarivanja karitativne zajednice odnosno Župnog Caritasa u župnoj zajednici, u: Obnovljeni život 67(2012.), br. 1., str. 87-105. (Članak je u koautorstvu s Dorotejom Kristinom Krešić).
 • Dokumenti Drugoga vatikanskog sabora i župna zajednica. Poticaji i prosudba stanja, u: Riječki teološki časopis 21(2013.), br. 2., str. 277-306.
 • Bitne vrednote za uspješan brak. Teološki pristup, u: BALOBAN, Josip, NIKODEM, Krunoslav, ZRINŠČAK, Siniša (uredili): Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 127-156. (Članak je u koautorstvu s Veronikom Reljac).
 • Odnos roditelja i djece: teološka perspektiva, u: BALOBAN, Josip, NIKODEM, Krunoslav, ZRINŠČAK, Siniša (uredili): Vrednote u Hrvatskoj i u Europi. Komparativna analiza, Kršćanska sadašnjost, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014., str. 189-216. (Članak je u koautorstvu s Veronikom Reljac).
 • Biblija otkrivena u životu – život otkriven u Bibliji. Mogućnosti ostvarivanja biblijske zajednice u župnoj zajednici, u: CIFRAK, Mario, TOKIĆ, Dario (uredili): Da istina evanđelja ostane kod vas (Gal 2,5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014., str. 571-591.
 • Nova evangelizacija kao odgovor Crkve na sekte, u: BLAŽEVIĆ, Josip (uredio): Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi. Zbornik radova Međunarodnoga, međureligijskoga i interdisciplinarnog simpozija, Zagreb, 8.-9. studenoga 2014., Veritas, Zagreb, 2014., str. 275-288.
 • Govor o sakramentima u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, u: Lađa 10(2015.), br. 2., str. 8-25.
 • Mijenjaju li se bitne vrednote za brak u Hrvatskoj i Europi, u: Bogoslovska smotra 85(2015.), br. 3., str. 727-758.
 • Zajednica Samaritanac u župnoj zajednici. Mogućnosti ostvarivanja zajednice osoba s teškoćama u razvoju u župnoj zajednici, u: LUJIĆ, Božo, TEPERT, Darko (uredili): Bogu – gospodaru i ljubitelju života (Mudr 11,26). Zbornik u čast prof. dr. sc. Nikole Hohnjeca povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2016., str. 549-570.
 • Katholische Kirche und Jugend in Kroatien, u: Religion & Gesellschaft in Ost und West 45(2017.), br. 1., str. 9-11. (članak je u koautorstvu s Anom Theom Filipović).
 • Milosrđe na licu Isusovih učenica i učenika. Živjeti milosrđe nakon Izvanrednoga jubileja milosrđa, u: KLJAJIĆ, Stipo, CIFRAK, Mario (uredili): Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., str. 863-880.
 • Župna kateheza i školski vjeronauk između očekivanja i stvarnosti, u: Riječki teološki časopis 26(2018.), br. 1., str. 5-28.
 • Tijela sudjelovanja i suodgovornosti na župnoj razini, u: Bogoslovska smotra 88(2018.), br. 3., str. 759-784.

Professors of the Department of Pastoral Theology