Name: Blaženka s. Valentina

Surname/Last Name: Mandarić

Title: Prof.

E-Mail Address: vjeronauk-predstojnica@zg-nadbiskupija.hr

Born: 1962

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Religious Education and Catechetics

Function: 

Degree: PhD at Catholic Faculty of Theology (15 December 2000)

Professional and scholarly articles:

Books:

Religiozni identitet zagrebačkih adolescenata, 2000.

Bogatstvo prisutnosti u radosti, 2004.

Dodiri trenutaka nekih, 2006.

Valentina Blaženka Mandarić, Mladi – integrirani i(li) marginalizirani, Glas Koncila, Zagreb 2009.

Valentina Blaženka Mandarić (u suautorstvu s Ružicom Razum i Alojzijem Hoblajem), Vjeronauk izazov Crkvi i školi. Empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije, Glas koncila, 2011.

Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota (Zbornik radova), 2011.

Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote (Zbornik radova), 2013.

Važnost odgoja u današnjem svijetu. Doprinos vjeronauka odgojnom djelovanju škole, 2015.

Articles:

Crkva u očima mladih, u: Bogoslovska smotra, 71 (2001) 4, 579-596.

Redovništvo kao znak i izazov za današnje mlade, u: Bogoslovska smotra 73(2003) 4, 795-811.

Croatia: Between a troubled past and an elusive future, u: H.-G. Ziebertz- K. W. Kay, Youth in Europa I, An internationale empirical Study about Life Perspectives, LIT, 2005,  165-181. (u suautorstvu s G. Črpić i S. Zrinščak)

„Pastoralno-katehetska praksa i saborska baština“, u: Bogoslovska smotra, 75(2005)3, 817-853.

Pastoralni projekt za mlade Ivana Pavla II., u: Bogoslovska smotra 76 (2006) 1, 123-145

Mladi – nada Crkve i svijeta, u: Ivan Pavao II., Poslanje i djelovanje, Zbornik Radova – promišljanje hrvatskih znanstvenika, Zagreb, 2007., 183-196;

Valentina Mandarić, Dr. Stjepan Kranjčić – vjeroučitelj i odgojitelj, Zbornik Stjepan Kranjčić život i djelo, (ured.) Ivan Miklenić, Glas Koncila, Zagreb – Križevci, 2009., 213-228.

 (Ne)odgovornost medija u odrastanju djece i mladih, u: Lađa 5 (2010) 1, 19-34

Odgojno-obrazovno djelovanje i vrjednote, u: Valentina Blaženka Mandarić – Ružica Razum (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota, Zbornik radova s tribine Zajednički vidici, Glas Koncila, 2011., 27-53

Blaženka Valentina Mandarić, Prihvaćenost vjeronauka kao školskog predmeta, u: Ružica Razum (ur.), Vjeronauk nakon devedeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila, 2011.

Valentina Mandarić, Novi mediji i rizično ponašenje djece i mladih, u: Bogoslovska smotra 82(2012.), br. 1., 131-149.

Valentina Mandarić, Formacija vjeroučitelja u Hrvatskoj, u: Kateheza 34(2012), br. 2., 181-186.

Valentina Mandarić, Konfesionalni vjeronauk pred izazovima dekristijanizirajuće Europe, u: Bogoslovska smotra, 82(2012.), br. 4., 891-915.

Odgoj (i obrazovanje) u zrcalu saborske baštine, u: Recepcija Drugog vatikanskog sabora, Zbornik radova XIX. međunarodnog teološkog simpozija, Split, 2013., 187-2010.

Odgoj(i obrazovanje) u zrcalu saborske baštine, u: Nikola Bižaca-Mladen Parlov (ur.), Recepcija drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata. Zbornik radova XIX. međunarodnog teološkog simpozija, Split, 2014.

Suvremene tendencije u društvu – izazovi za vjeronauk u školi, u Diacovensia 23(2015.), 3., 337-354.

Profetizam posvećenog života i važnost nade za suvremeni svijet, u Diacovensia 23(2015.) 4., 454-480.

Kršćanski odgoj između pedagogizacije i kerigmatizacije, u: Zbornik radova 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugog vatikanskog koncila (1962.-2012.), Zagreb 2015., 431-444.

Valentina Blaženka Mandarić (u suatorstvu s Ružicom Razum), Važnost odgoja u suvremenom svijetu, Glas Koncila, 2015.

Milosrđe: put Crkve do čovjeka i suvremenih periferija, u: Bogoslovska smotra 86(2016.)3, 705.-730.)