Name: Kata s. Amabilis

Surname/Last Name: Jurić

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: sestraamabilis@gmail.com

Born: 1959

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: 

Function:

Degree: PhD in Theology at Catholic Faculty of Theology in Zagreb (2013)

Professional and scholarly articles:

Book:

 • Duhovnost vjeroučitelja laika u Hrvatskoj, Zagreb, 2015.

Articles:

 • Pitanje duhovno-vjerničke formacije vjeroučitelja laika u školi, u Katehetski glasnik, 4 (2002.) 1, 87-89.
 • Koja duhovnost vjeroučitelja danas?, u: Katehetski glasnik, 4 (2002.) 2, 11-15.
 • Izvješće sa svečane promocije unaprijeđenih vjeroučitelja u zvanja savjetnika i mentora, u: Katehetski glasnik, 4 (2002.) 2, 20-21.
 • Kvalitetna komunikacija vjeroučitelja kao doprinos cjelovitu naviještanju kako u školskoj, tako i u župnoj zajednici, u: Katehetski glasnik, 5 (2004.) 1, 42- 46.
 • Profil hrvatskoga učitelja/odgojitelja u službi promicanja duhovne dimenzije u odgojno-obrazovnim ustanovama, u: Dijete i društvo, 8 (2006.) 2., 515-527.
 • Pučka pobožnost, u: Franjo NINIĆ – Leon KIKIĆ (ur.), Drijenča – Zavičaj u riječi i slici, Drijenča, 2009., 93-108.
 • Program polaganja stručnoga ispita za vjeroučitelje u osnovnoj školi, u: Katehetski glasnik, 9 (2011.) 3, 139.
 • Percepcija duhovnosti vjeroučitelja laika u današnjem društvu, u Obnovljeni život, 71 (2016.) 2, 153-166.
 • Kata Amabilis JURIĆ – Staša SRDANOVIĆ, Socijalni aspekti u oblikovanju djetetove i identiteta te njihova konkretna aktualizacija, u: Služba Božja, 57 (2017.) 4, 459-476.
 • Duhovni aspekt kao komponenta ocjelovljenja odgoja i obrazovanja, u: Napredak, 158 (2017.) 3, 291-304.
 • Duhovno vodstvo – istinska potreba duhovnoga rasta vjeroučitelja, u Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 4, 767–787.
 • Percepcija smrti i žalovanja iz dječje perspektive u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi. u: JAHR (Eurupean journal of bioethics), 8 (2017.) 2, 209-226.
 • Suzana VULETIĆ – Kata Amabilis JURIĆ, Utjecaj vjerskog uvjerenja na tijek liječenja bolesti, u: A. Kurtović Mišić, J. Čizmić, V. Rijavec, S. Kraljić, H. Mujović Zornić, A. Klarić, M. Cvitković, D. Korošec, Š. Anđelinović, I. Vukušić (uredili), Zbornik radova s međunarodnog kongresa, „1, Hrvatski kongres medicinskog prava“, Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu, Dalmacija papir, Split, 2017., 225-245.
 • Suzana VULETIĆ – Brankica JURANIĆ – Željko RAKOŠEC – Štefica MIKŠIĆ – Kata s. Amabilis JURIĆ, Bioetičke inicijative revalorizacije starosti i starijih ljudi, u: Diakovensia 26 (2018.) 3, 457-481.
 • Čistilište u katehezi, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 10 (2018), 24-29.