Name: Ružica

Surname/Last Name: Razum

Title: Prof.

E-Mail Address: ruzica.razum@gmail.com 

Born: 1967

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Catechetics and Religious Pedagogy

Function: Vice Dean for Teaching

Degree: PhD in Education Science at Università Pontificia Salesiana in Rome (1998)

Professional and scholarly articles: 

Books:

Ružica RAZUM, Vjeronauk između tradicije i znakova vremena. Suvremeni izazovi za religijskopedagošku i katehetsku teoriju i praksu,  Glas Koncila, Zagreb, 2008.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Alojzije HOBLAJ – Ružica RAZUM, Vjeronauk – izazov Crkvi i školi. Empirijsko istraživanje na području Zagrebačke nadbiskupije, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

Ružica RAZUM (ur.), Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila – KBF Sveučilišta u Zagreb, Zagreb, 2011.

Radovan LIBRIĆ –  Katarina PUČAR – Ružica RAZUM, Ja sam s vama – priručnik za katehete, Glas Koncila, Zagreb, 2012.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Solidarnost i znanje kao odgojno-obrazovne vrjednote. 2. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Glas Koncila – Ured ZN za vjeronauk u školi, Zagreb, 2013.

Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila, Zbornik radova teološkog simpozija održanog u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012., KBF Sveučilišta u Zagrebu – KS – GK, Zagreb, 2015.

Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM, Važnost vjeronauka u suvremenom društvu. Doprinos vjeronauka odgojnom djelovanju škole, GK, Zagreb, 2015.

Articles:

Odgojno djelovanje suvremene škole: izazovi i mogućnosti za religiozni odgoj, u: Bogoslovska smotra, 76(2007.) 4, 857-880.

Uloga školskog vjeronauka u današnjim procesima eurointegracija, u: N. A. Ančić – N. Bižaca (ur.), Teologija i Crkva u procesima eurointegracija, Zbornik rada s XIII. Međunarodnog teološkog simpozija KBF-a u Splitu (25. i 26. listopada 2007.), 2008.

Osobni profil i formacija suradnika za župnu katehezu, u: I. Džinić – I. Raguž (ur.), Iščekivati i požurivati dolazak dana Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 65. obljetnice života, Đakovo, 2009., 145-169.

Katehetski inicijacijski itinerarij, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 3, 603-632.

Teološko-pastoralna promišljanja u uvodnicima Bogoslovske smotre, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 1, 113 -136.

Prema novome govoru vjere u katehezi, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 3, 647 -674.

Odgojno-obrazovno djelovanje i vrijednosti, u: Valentina Blaženka MANDARIĆ – Ružica RAZUM (ur.), Identitet kao odgojno-obrazovna vrjednota. Zbornik radova s tribina Zajednički vidici, Glas Koncila, Zagreb, 2011., 27-53. (u suautorstvu s V. Mandarić)

Vjeronauk – bogatstvo za Hrvatsku i Europu, u: Ružica RAZUM (ur.), Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi, Glas Koncila – KBF Sveučilišta u Zagreb, Zagreb, 2011., 249-277.

Identitet i poslanje magistara teologije te religijske pedagogije i katehetike, u: Bogoslovska smotra, 83 (2014.) 4, 723-741.

Vjeronauk u školi u službi dijaloga i pomirenja, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 553-575.