Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 18. studenoga 2016. godine potvrdilo je Izvješće povjerenstva za konzultacijske razgovore s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2016./2017. prema kojem su pravo upisa stekli:

 1. Damir CEKOVIĆ
 2. Serđo ĆAVAR
 3. Ivan GLAVINIĆ
 4. Milan-Daniel JURIĆ
 5. Kristina KOBAL (Pripremna godina)
 6. Silvio KOŠĆAK
 7. Valter KOTLAR
 8. Elizabeta MIKULIĆ
 9. Siniša MUJABAŠIĆ
 10. Josip David NEMIR
 11. Božidar VOLARIĆ
 12. Tea VUGLEC MIJOVIĆ

Pravo uvjetnog upisan na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu stekli su:

 1. Stefano CATALDI
 2. Josip DOLIĆ

Uvjetno upisani kandidati moraju najkasnije do početka ljetnog semestra akad. god. 2016./2017.  u Referadu poslijediplomskog studija dostaviti Rješenje o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. U protivnom neće ostvariti pravo upisa na studij.