Mole se svi studenti koji žele ostvariti pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita da se, ukoliko to već nisu učinili, najkasnije do sredine idućega tjedna jave u Studentsku referadu Fakulteta i očituju o statusu studenta s invaliditetom nakon čega će se svim evidentiranim studentima omogućiti suradnja s koordinatoricom za studente s invaliditetom doc. dr. sc. Silvijom Migles.

Ukoliko studenti smatraju da im nije potrebna prilagodba ili podrška, uvijek im se ostavlja mogućnost da u trenutku kad im oštećenja počinju stvarati probleme zatraže podršku.

Prilagodbu mogu ostvariti studenti sa sljedećim specifičnim teškoćama:

s oštećenjima vida

s oštećenjima sluha

s motoričkim poremećajima

s višestrukim oštećenjima

s kroničnim bolestima

s psihičkim bolestima i poremećajima

s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD)

s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

Evidentiranje studenata s invaliditetom (onih koji na to pristanu) je važno zbog povremenog kontaktiranja, radi adresiranja njihovih aktualnih potreba, organiziranja aktivnosti, kao i mogućnosti prilagodbe nastavnog procesa.