(Ephemerides Theologicae Zagrabienses)

Kategorija a1

 

Bogoslovska smotra je znanstveni časopis Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan je od najstarijih hrvatskih znanstvenih časopisa. Prvotno je usmjeren na znanstvene radove s područja teoloških i teologiji srodnih znanosti, posebice filozofije, koje se bave religijskom problematikom općenito i kršćanskom napose. Časopis njeguje interdisciplinarnost te je otvoren za promišljanja i suradnju sa znanstvenicima iz svih područja znanosti. Njegova je aktualnost značajna posebice danas kada se mnoga teološka pitanja pokazuju izazovnima za razna druga područja znanosti i kada teologija sa zanimanjem prati i svojim pristupom obogaćuje događanja u tim istim područjima (pedagogija, psihologija, sociologija, književnost, pravo, prirodne i tehničke znanosti).

Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Časopis je referiran u Religious & Theological Abstracts (Myerstown, SAD), Elenchus of Biblical Bibliography (Rim, Italija), Ephemerides Theologicae Lovanienses (Louvain, Belgija).

 

Prva godina izlaženja: 1910.

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija;

Elektroničko izdanje časopisa: http://hrcak.srce.hr/bogoslovska-smotra

 

Adresa uredništva:
Vlaška 38, p.p. 432

HR – 10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 48 90 413
Fax. (+385 1) 48 90 454
E-mail: smotra@theo.kbf.unizg.hr

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Stjepan Baloban

Mlada urednica: Doc. dr. sc. Andrea Filić

Uredništvo: Stjepan Baloban, Mario Cifrak, Andrea Filić, Tomislav Kovač, Nenad Malović, Tonči Matulić, Ružica Razum, Josip Šalković, Anton Tamarut

Znanstveno vijeće časopisa: Nediljko Ante Ančić (Split), Stjepan Baloban (Zagreb), Ivan Bubalo (Sarajevo), Rino Fisichella (Rim), Josip Grbac (Rijeka), Tomislav Ivančić (Zagreb), Ivan Koprek (Zagreb), Leopold Neuhold (Graz), Tonči Matulić (Zagreb), Salvador Pié-Ninot (Barcelona, Rim),  Ivica Raguž (Đakovo), Adalbert Rebić (Zagreb), Ivan Marko Rupnik (Rim), Thomas Söding (Wuppertal), Ciril Sorč (Ljubljana), Željko Tanjić (Zagreb), Mato Zovkić (Sarajevo), Valentin Zsifkovits (Graz), Siniša Zrinščak (Zagreb)

Uprava i naklada: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o.
Marulićev trg 14, p.p. 434
HR-10001 Zagreb
Tel. (+385 1) 63 49 044
E-mail: pretplata@ks.hr

Pretplata:
Hrvatska: Pojedinačni broj 62,50 kn; Godišnja pretplata (4 broja) 250,00 kn

Europa: 12,5 € (1 fasc.); 50 € (4 fasc. pro anno)

Uplata:
Za tuzemstvo na žiro-račun: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o., Zagreb: 2340009-1100047241
Za inozemstvo: “Kršćanska sadašnjost” d.o.o., Zagreb: 070000-70010-284337
IBAN: HR17 2340 0091 1000 4724 1
SWIFT PBZ GHR 2X
Privredna banka, Zagreb, Croatia