U utorak 15. studenoga 2016. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Reformni pokret i Hrvatska starokatolička crkva od 1919. do 1929. mr. sc. Daniela Patafte pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predsjednik; dr. sc. Zlatko Matijević, znanstveni savjetnik, član; izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je I. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj dana 28. listopada 2016. godine.

PLAKAT