U četvrtak 6. travnja 2017. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Utjecaj i značenje kralja Davida u Prvoj knjizi Ljetopisa  mr. sc. Stjepana Rusana pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Darko Tepert, predsjednik; doc. dr. sc. Domagoj Runje, vanjski član; izv. prof. dr. sc. Božo Lujić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na V. redovitoj sjednici, održanoj dana 17. veljače 2017. godine, pod točkom V/1 dnevnog reda.

PLAKAT