Doc. dr. sc. Dragan Radić održat će predavanje iz kolegija Pravoslavna teologija i jedinstvo crkve (V. specijalizacija/modul: Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura) u ponedjeljak, 3. travnja 2017. godine u 12.15 sati u dvorani IV.