Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 3.7.2017.- 1.1.2018.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2018.
Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201718-1/

Rok za prijave je 29.5.2017.

Razgovor prijavljenih kandidata za Erasmus+ studentsku razmjenu u akad. god. 2017./2018. pred Fakultetskim povjerenstvom za Natječaj za odabir kandidata održat će se u utorak 14. ožujka 2017. godine s početkom u 14.30 sati u Uredu za međunarodnu suradnju u sobi 204 na drugome katu Fakulteta.

Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati koji do ponedjeljka 13. ožujka 2017. do 12.00 sati u studentsku referadu kolegici Mirjani Zvonković dostave mapu s potpunom dokumentacijom sljedećeg sadržaja:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
 3. prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
 4. dokaz o poznavanju stranoga jezika na kojemu se održava nastava na željenom sveučilištu (minimalna razina poznavanja jezika B2)
 5. pismo odobrenja (Approval form for final thesis-vidi više u tekstu Natječaja i dodatcima) za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 6. za  studente  s  invaliditetom – uz sve navedeno potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde)
 7. za  studente  slabijeg  socioekonomskog  statusa – uz  sve  navedeno  kao  dokaz  potrebno  je priložiti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu   kalendarsku   godinu   u   trenutku   predaje  natječajne  dokumentacije. Studenti  koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva. Za članove kućanstva koji su obrtnici, ako nije  dostupna potvrda iz 2016. tada dostaviti potvrdu iz 2015. godine. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje  (u RH i iz van RH ako je primjenjivo –vidi gornji paragraf) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Za svakog člana sva tražena polja trebaju  biti  ispunjena.  Obrazac  u  privitku ovog Natječaja. Izjavu  nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
 8. plan usporedbe kolegija na stranom sveučilištu i matičnom fakultetu za semestar koji student/ica želi provesti na razmjeni.

 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018.

Tekst i uvjete Natječaja svi zainteresirani studenti mogu pročitati ovdje.

Studenti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od dana raspisivanja Natječaja, a najkasnije do ponedjeljka 13. ožujka 2017. do 12.00 sati u studentsku referadu kolegici Mirjani Zvonković trebaju dostaviti mapu s dokumentacijom sljedećega sadržaja:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
 3. prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
 4. dokaz o poznavanju stranoga jezika na kojemu se održava nastava na željenom sveučilištu (minimalna razina poznavanja jezika B2)
 5. pismo odobrenja (Approval form for final thesis-vidi više u tekstu Natječaja i dodatcima) za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 6. za  studente  s  invaliditetom – uz sve navedeno potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde)
 7. za  studente  slabijeg  socioekonomskog  statusa – uz  sve  navedeno  kao  dokaz  potrebno  je priložiti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu   kalendarsku   godinu   u   trenutku   predaje  natječajne  dokumentacije. Studenti  koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva. Za članove kućanstva koji su obrtnici, ako nije  dostupna potvrda iz 2016. tada dostaviti potvrdu iz 2015. godine. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje  (u RH i iz van RH ako je primjenjivo –vidi gornji paragraf) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Za svakog člana sva tražena polja trebaju  biti  ispunjena.  Obrazac  u  privitku ovog Natječaja. Izjavu  nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
 8. plan usporedbe kolegija na stranom sveučilištu i matičnom fakultetu za semestar koji student/ica želi provesti na razmjeni.

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija predana nakon 13. ožujka 2017. do 12.00 sati neće se razmatrati.

Mole se studenti i studentice da NE ISPUNJAVAJU ON_LINE prijavu dok za to ne dobiju izričite upute od Fakultetskoga Povjerenstva za odabir studenata za studentsku razmjenu u akad. god. 2017./2018.

U slučaju višestrukih on-line prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima (bez iznimke), prema odredbi Sveučilišta u Zagrebu.
INFORMACIJE O TERMINU RAZGOVORA PRED FAKULTETSKIM POVJERENSTVOM ZA ODABIR STUDENATA BIT ĆE OBJAVLJENE NAKNADNO.
Molimo da se za sve upite obratite Uredu za međunarodnu suradnju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu na medjunarodna.suradnja@kbf.hr .

 

Obavješćuju se svi studenti i mladi znanstvenici da je AMAC-UK, udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta u Velikoj Britaniji i članica Saveza ALUMNI UNIZG, raspisala Akademsku nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP za jednokratni posjet znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji, sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

Cilj nagrade je, prije svega, pomoći kvaliteti znanstvenog rada u institucijama u Domovini. Nužno je da projekt uključuje posjetu ili pospješuje znanstveni kontakt i suradnju s institucijama u Velikoj Britaniji iz danog područja.

Uvjeti i obrazac za prijavu na nagradu nalaze se na mrežnim stranicama ALUMNI UNIZG: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/amac-uk-raspisao-nagradu-za-studente-i-mlade-znanstvenike-za-2017-godinu/ .

Mole se studenti i studentice svih smjerova II., III. i IV. godine studija te studenti poslijediplomskog studija zainteresirani za odlazak na Erasmus+ međunarodnu razmjenu, na jednu od ponuđenih institucija, da se jave e-mailom na medjunarodna.suradnja@kbf.hr ili u Ured za međunarodnu suradnju, soba 204, na drugome katu Fakulteta.

Studenti se u veljači 2017. prijavljuju za razmjenu koja će se održati u akad. god. 2017./2018. Svi zainteresirani dužni su pregledati i usporediti studijski program institucije gdje žele provesti razmjenu s Redom predavanja svoga smjera.

 

Institucija

Država

Polje suradnje

Br. dogovorenih odlaznih studentskih mobilnosti

Br. mjeseci

1.     Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien

Austria

Teologija

2

5

2.     Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta

Slovenija

Teologija

4/2

5/10

3.     Karl-Franzens-Universität Graz

Austria

Teologija 2

9

4.     Theologische Fakultät Fulda

Njemačka

Teologija 2

5

5.     Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyñskieg w Warszawie

Poljska

Teologija 2

5

6.     Pontifical University St Patrick’s College Maynooth

Irska

Teologija 1

10

7.     Univerza v Ljubljani Muzička akademija

Slovenija

Glazba 2

5

8.     KU Leuven

Belgija

Teologija 2

5

9.     Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Njemačka

Teologija 2

5