obavijest o početku predavanja, radno vrijeme, čestitka…

Kandidati za studentski zbor KBF-a 2017

U svakoj akademskoj godini Studentski zbor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu humanitarno djeluje. Jedan od projekata koji već godinama donosi plodove zahvaljujući solidarnosti cijele fakultetske zajednice jednokratne su stipendije. Ove akademske godine održana je najuspješnija humanitarna brucošijada, 16. studenoga 2016. Ulaznice su se prodavale po cijeni od 25 kuna, a studenti nisu propustili priliku humanitarno djelovati. Također, humanitarnoj akciji pridružili su se profesori i djelatnici Fakulteta. 

 

Humanitarnu nit također ima i Adventski vijenac te kulturno-umjetnička večer. Tombole koje su se u tim prigodama prodavale po cijeni od 10 kuna također su potaknule studente, profesore i djelatnike da se uključe u humanitarnu akciju. Izvlačenjem tombola, pojedinci su nagrađeni knjigama koje su donirali naši profesori i razne izdavačke kuće.
Natječaj je bio otvoren od 3. 2. – 3. 3. 2017. Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih stipendija zasjedalo je 7. 3. 2017. u sastavu: prof. dr. sc. Ružica Razum, Dario Mican, Nikolina Verbič, Ivona Letica i Mislav Miletić.

 

Jednokratne stipendije u iznosu od 800 kuna, studentima slabijeg imovinskog stanja, ove je godine Studentski zbor dodijelio 8 studenata a Fakultet se pridružio akciji s 5 stipendija. 
Dekan Fakulteta prof. dr. sc. Mario Cifrak, predsjednik Studentskog zbora Dario Mican i ostali članovi Povjerenstva za dodjelu stipendija, 15. 3. 2017. u prostorijama Dekanata dodijelili su stipendije studentima.

Srce se i ove godine pridružilo obilježavanju međunarodnog Tjedna otvorenog obrazovanja, stoga vas pozivamo da nam  se pridružite

u ponedjeljak, 27. ožujka 2017. s početkom u 16 sati, u učionici E u Srcu

na našeg mjesečnom druženju -popodne@ceu,  u okviru kojeg smo ovom prilikom pripremili

uvodno predavanje: “Open Education: The Moral, Business & Policy Case for OER”, Cable Green, direktor za otvoreno obrazovanje Creative Coomons

te raspravu  o važnosti otvorenog obrazovanja i znanosti te  nužnosti politike otvorenog pristupa znanstvenim informacijama, obrazovnim sadržajima, istraživanjima i publikacijama
s panelistimadobitnicima međunarodnog priznanja European Open Access  Champion za 2016. godinu:

 prof.dr.sc. Diana Šimić, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagreb

doc.dr.sc. Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 doc. dr.sc. Predrag Pale, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Više o događanju pročitajte na http://www.srce.unizg.hr/centar-za-e-ucenje/dogadanja-u-organizaciji-ceu/popodneceu

Ova godine proglašena je godinom otvorenosti, stoga nam se svakako pridružite u raspravi kako i na koji način možemo u Hrvatskoj povećati otvorenost i dostupnost obrazovnih sadržaja, publikacija, znanstvenih informacija i istraživanja  te odmah rezervirajte vrijeme u svojim kalendarima za dolazak u Srce 27. 3. 2017. u 16 sati.

Poštovane studentice i poštovani studenti,

sve vas pozivamo da se odazovete te da se kandidirate u Studentski zbor KBF-a i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidacijsko razdoblje kroz koje se svi studenti i studentice KBF-a mogu prijaviti kao kandidati i kandidatice za članove i članice SZ KBF-a i SZ Sveučilišta u Zagrebu traje

od 14. do 20. ožujka 2017. do 15:30.

Detaljnije obavijesti nalaze se u prilogu.

 

Studentski zbor

Razgovor prijavljenih kandidata za Erasmus+ studentsku razmjenu u akad. god. 2017./2018. pred Fakultetskim povjerenstvom za Natječaj za odabir kandidata održat će se u utorak 14. ožujka 2017. godine s početkom u 14.30 sati u Uredu za međunarodnu suradnju u sobi 204 na drugome katu Fakulteta.

Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati koji do ponedjeljka 13. ožujka 2017. do 12.00 sati u studentsku referadu kolegici Mirjani Zvonković dostave mapu s potpunom dokumentacijom sljedećeg sadržaja:

  1. Europass životopis na hrvatskom jeziku
  2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
  3. prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
  4. dokaz o poznavanju stranoga jezika na kojemu se održava nastava na željenom sveučilištu (minimalna razina poznavanja jezika B2)
  5. pismo odobrenja (Approval form for final thesis-vidi više u tekstu Natječaja i dodatcima) za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
  6. za  studente  s  invaliditetom – uz sve navedeno potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde)
  7. za  studente  slabijeg  socioekonomskog  statusa – uz  sve  navedeno  kao  dokaz  potrebno  je priložiti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu   kalendarsku   godinu   u   trenutku   predaje  natječajne  dokumentacije. Studenti  koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva. Za članove kućanstva koji su obrtnici, ako nije  dostupna potvrda iz 2016. tada dostaviti potvrdu iz 2015. godine. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje  (u RH i iz van RH ako je primjenjivo –vidi gornji paragraf) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Za svakog člana sva tražena polja trebaju  biti  ispunjena.  Obrazac  u  privitku ovog Natječaja. Izjavu  nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
  8. plan usporedbe kolegija na stranom sveučilištu i matičnom fakultetu za semestar koji student/ica želi provesti na razmjeni.

 

U utorak, 14. ožujka 2017. godine s početkom u 13.00 sati u dvorani II (II. kat lijevo), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Zajedničarska dimenzija kontemplativnoga života prema djelu “Oblak neznanja“, dr. sc. Mislava Kovačića pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, predsjednica; doc. dr. sc. Franjo Podgorelec, predloženi mentor-član; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na V. redovitoj sjednici 17. veljače 2017. godine pod točkom V/5 Dnevnoga reda.

PLAKAT – obavijest o obrani teme-KOVAČIĆ, Mislav

 

Katedra crkvene povijesti organizira javno predavanje u sklopu predviđene tematske serije predavanja Crkva i država u 19. stoljeću. Predavanje pod nazivom Liberalni katolicizam u Hrvatskoj 19. stoljeća i biskup Josip Juraj Strossmayer održat će dr. sc. Vlasta Švoger znanstvena savjetnica i voditeljica Odjela za hrvatsku povijest 19. stoljeća Instituta za povijest u Zagrebu. Predavanje će se održati u srijedu 22. ožujka 2017. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani II Fakulteta.

U petak navečer, 10. ožujka 2017., web stranica Fakulteta bit će privremeno nedostupna radi sigurnosnih ažuriranja. U subotu ujutro stranica će opet biti dostupna. 

Prof. dr. sc. Ružica Razum će predavanje iz kolegija Opća pedagogija za studente 1. godine RPK održati u četvrtak, 9. ožujka 2017. u 13,00 sati u dv. 2 (umjesto u 15,15 sati u dv. 1). Sukladno tome, izv. prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić će istoga dana izborni kolegij Vrjednovanje u vjeronaučnoj nastavi održati u sem. 2 u terminu od 13,15 – 15,00 sati.