U utorak, 31. siječnja 2017. godine s početkom u 14.00 sati u seminaru I (II. kat), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Augustinovo razumijevanje Boga u tzv. polupelagijanskoj raspravi i usporedba s naukom o Bogulic. theol. Darije s. Pie Herman pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anto Barišić, predsjednik; doc. dr. sc. Drago Tukara, vanjski član; izv. prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predloženi mentor – član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na III. redovitoj sjednici 16. prosinca 2016. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

PLAKAT

Nećemo, braćo, da tugujete kao drugi koji nemaju nade.
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
onda će Bog i one koji usnuše u Isusu,
privesti zajedno s njime.

       usp. 1 Sol 4, 13-14

U noći 24./25. siječnja 2017. godine, u 27. godini života,
svoj ovozemaljski put završila je studentica Licencijatskoga i doktorskog studija teologije
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

MARTINA PIŠKORIĆ.

Sprovodni obredi bit će u četvrtak, 26. 01. 2017.u 14.00 sati, na Gradskom groblju u Križevcima.

  Primi, Gospodine, ovu smrt i pretvori je u uskrsnuće.
Pokoj vječni daruj joj, Gospodine, i svjetlost vječna svjetlila joj!

U utorak 17. siječnja 2017. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Teologija zemlje u metaforici proroka Hošee mr. sc. Đurice Pardona pred Povjerenstvom u sastavu: prof. emeritus Nikola Hohnjec, predsjednik; prof. dr. sc. Karlo Višaticki, vanjski član, izv. prof. dr. sc. Božo Lujić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na III. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj dana 16. prosinca 2016. godine.

PLAKAT

U prilogu dostavljamo raspored rada Fakulteta tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana:

Radno vrijeme_božićni i novogodišnji blagdani_2016-17

U petak, 16. prosinca 2016. godine s početkom u 13.00 sati u seminaru II (doba 207), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Katolički sveci, blaženici i službenici Božji Boke kotorske u suvremenom ekumenskom kontekstulic. theol. Dejan Turza pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, predloženi mentor-član; prof. dr. sc. Ante Mateljan, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na I. redovitoj sjednici 28. listopada 2016. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

PLAKAT

U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine s početkom u 12.15 sati u sobi 309 (III. kat), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski dostojanstvenici u posljednjih sto godina vladavine Mletačke republike (1697.-1797.)lic. theol. Zdenka Dundovića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Jadranka Neralić, vanjska članica-predložena mentorica; doc dr. sc. Franjo Velčić, član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na II. redovitoj sjednici 25. studenoga 2016. godine pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Plakat

 

U petak  9. prosinca 2016. godine s početkom u 12.15 sati održat će se javna obrana pisanoga licencijatskog rada Ekumenska dimenzija lika i djela prof. dr. Josipa Turčinovića Jelice Marković, pred Povjerenstvom za obranu licencijatskoga rada u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; prof. dr. sc. Anton Tamarut, član; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, mentor-član.

Povjerenstvo za obranu licencijatskoga rada imenovano je na II. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 25. studenoga 2016. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT

Referada poslijediplomskog studija i Ured za međunarodnu suradnju neće uredovati u četvrtak 1. prosinca 2016. godine. Sve upite šaljite na adresu poslijediplomski@kbf.hr .

Međunarodni znanstveni skup

Filozofija i religija: suvremene perspektive

3. prosinca 2016. godine

Plakat i program skupa

 

U petak, 2. prosinca 2016. godine s početkom u 11.15 sati u seminaru II (soba 207), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Svetost kao ostvarena čovječnost u nauku Ivana Pavla II., lic. theol. Mate Antunovića pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Franjo Podgorelec, predsjednik; prof. dr. sc. Anton Tamarut, predloženi mentor-član, prof. dr. sc. Mladen Parlov, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme  doktorskoga rada na XI. redovitoj sjednici 30. rujna 2016. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Plakat