U sklopu CEEPUS bioetičke mreže na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavanja će održati doc. dr. sc. Igor Bahovec s Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani u terminima:

 • petak 31. ožujka 2017. godine od 8.15 do 10.00 sati u dvorani V (u sklopu nastave pete godine Filozofsko-teološkog studija): Challenges of Amoris Laetitia and Synod on the family
 • subota 1. travnja 2017. godine od 10.15 do 12.15 sati u dvorani I (nakon održane I. doktorske radionice doktorandima Licencijatskoga i doktorskog studija teologije): Reality of life and evangelisation in Amoris Laetitia and Laudato si’
 • ponedjeljak 3. travnja od 8.15 do 10.00 sati u dvorani IV (u sklopu nastave četvrte godine Filozofsko-teološkog studija: Social teaching in Laudato si’.

 Dolazak na predavanja obavezan je za studente četvrte i pete godine Filozofsko-teološkog studija u naznačenim terminima. Studenti Licencijatskoga i doktorskog studija teologije dobit će potvrde za sudjelovanje na javnom predavanju ukoliko budu upisani na listu.

 

Razgovor prijavljenih kandidata za Erasmus+ studentsku razmjenu u akad. god. 2017./2018. pred Fakultetskim povjerenstvom za Natječaj za odabir kandidata održat će se u utorak 14. ožujka 2017. godine s početkom u 14.30 sati u Uredu za međunarodnu suradnju u sobi 204 na drugome katu Fakulteta.

Razgovoru mogu pristupiti svi kandidati koji do ponedjeljka 13. ožujka 2017. do 12.00 sati u studentsku referadu kolegici Mirjani Zvonković dostave mapu s potpunom dokumentacijom sljedećeg sadržaja:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
 3. prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
 4. dokaz o poznavanju stranoga jezika na kojemu se održava nastava na željenom sveučilištu (minimalna razina poznavanja jezika B2)
 5. pismo odobrenja (Approval form for final thesis-vidi više u tekstu Natječaja i dodatcima) za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 6. za  studente  s  invaliditetom – uz sve navedeno potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde)
 7. za  studente  slabijeg  socioekonomskog  statusa – uz  sve  navedeno  kao  dokaz  potrebno  je priložiti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu   kalendarsku   godinu   u   trenutku   predaje  natječajne  dokumentacije. Studenti  koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva. Za članove kućanstva koji su obrtnici, ako nije  dostupna potvrda iz 2016. tada dostaviti potvrdu iz 2015. godine. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje  (u RH i iz van RH ako je primjenjivo –vidi gornji paragraf) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Za svakog člana sva tražena polja trebaju  biti  ispunjena.  Obrazac  u  privitku ovog Natječaja. Izjavu  nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
 8. plan usporedbe kolegija na stranom sveučilištu i matičnom fakultetu za semestar koji student/ica želi provesti na razmjeni.

 

U utorak, 14. ožujka 2017. godine s početkom u 13.00 sati u dvorani II (II. kat lijevo), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Zajedničarska dimenzija kontemplativnoga života prema djelu “Oblak neznanja“, dr. sc. Mislava Kovačića pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, predsjednica; doc. dr. sc. Franjo Podgorelec, predloženi mentor-član; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, vanjski član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na V. redovitoj sjednici 17. veljače 2017. godine pod točkom V/5 Dnevnoga reda.

PLAKAT – obavijest o obrani teme-KOVAČIĆ, Mislav

 

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2017./2018.

Tekst i uvjete Natječaja svi zainteresirani studenti mogu pročitati ovdje.

Studenti Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od dana raspisivanja Natječaja, a najkasnije do ponedjeljka 13. ožujka 2017. do 12.00 sati u studentsku referadu kolegici Mirjani Zvonković trebaju dostaviti mapu s dokumentacijom sljedećega sadržaja:

 1. Europass životopis na hrvatskom jeziku
 2. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
 3. prijepis ocjena na hrvatskom jeziku
 4. dokaz o poznavanju stranoga jezika na kojemu se održava nastava na željenom sveučilištu (minimalna razina poznavanja jezika B2)
 5. pismo odobrenja (Approval form for final thesis-vidi više u tekstu Natječaja i dodatcima) za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
 6. za  studente  s  invaliditetom – uz sve navedeno potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde)
 7. za  studente  slabijeg  socioekonomskog  statusa – uz  sve  navedeno  kao  dokaz  potrebno  je priložiti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu   kalendarsku   godinu   u   trenutku   predaje  natječajne  dokumentacije. Studenti  koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne porezne uprave izvan RH i potvrde iz RH za sve članove zajedničkog kućanstva. Za članove kućanstva koji su obrtnici, ako nije  dostupna potvrda iz 2016. tada dostaviti potvrdu iz 2015. godine. Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti, uz potvrdu PU, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje  (u RH i iz van RH ako je primjenjivo –vidi gornji paragraf) o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo). Za svakog člana sva tražena polja trebaju  biti  ispunjena.  Obrazac  u  privitku ovog Natječaja. Izjavu  nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
 8. plan usporedbe kolegija na stranom sveučilištu i matičnom fakultetu za semestar koji student/ica želi provesti na razmjeni.

Nepotpuna dokumentacija i dokumentacija predana nakon 13. ožujka 2017. do 12.00 sati neće se razmatrati.

Mole se studenti i studentice da NE ISPUNJAVAJU ON_LINE prijavu dok za to ne dobiju izričite upute od Fakultetskoga Povjerenstva za odabir studenata za studentsku razmjenu u akad. god. 2017./2018.

U slučaju višestrukih on-line prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima (bez iznimke), prema odredbi Sveučilišta u Zagrebu.
INFORMACIJE O TERMINU RAZGOVORA PRED FAKULTETSKIM POVJERENSTVOM ZA ODABIR STUDENATA BIT ĆE OBJAVLJENE NAKNADNO.
Molimo da se za sve upite obratite Uredu za međunarodnu suradnju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu na medjunarodna.suradnja@kbf.hr .

 

Sveučilište u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet

srdačno Vas poziva na svečanu proslavu


Dana Fakulteta

u petak, 10. ožujka 2017. god. u velikoj dvorani

Međubiskupijskog sjemeništa, Voćarska 106, Zagreb

s početkom u 10.00 sati.

 

Prof. dr. sc. Tonči Matulić, v. d. dekana

Pozivnica za Dan Fakulteta s programom proslave 

 

 

U četvrtak 23. veljače 2017. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga licencijatskog rada Ekumensko i međureligijsko učenje u nastavi katoličkoga vjeronauka u osnovnim školama Republike Hrvatske Tomislava Šegine, dipl. kateh., pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, članica; prof. dr. sc.  Ružica Razum, mentorica-članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskog rada imenovano je na IV. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj dana 20. siječnja 2017. godine.

PLAKAT

Obavješćuju se svi studenti i mladi znanstvenici da je AMAC-UK, udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta u Velikoj Britaniji i članica Saveza ALUMNI UNIZG, raspisala Akademsku nagradu za studente i mlade znanstvenike za 2017. godinu u iznosu od 1.000 GBP za jednokratni posjet znanstvenoj instituciji u Velikoj Britaniji, sa svrhom da studentima i mladim znanstvenicima iz Republike Hrvatske omogući i olakša ostvarenje projekata iz njihovog područja interesa.

Cilj nagrade je, prije svega, pomoći kvaliteti znanstvenog rada u institucijama u Domovini. Nužno je da projekt uključuje posjetu ili pospješuje znanstveni kontakt i suradnju s institucijama u Velikoj Britaniji iz danog područja.

Uvjeti i obrazac za prijavu na nagradu nalaze se na mrežnim stranicama ALUMNI UNIZG: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/amac-uk-raspisao-nagradu-za-studente-i-mlade-znanstvenike-za-2017-godinu/ .

 

             Rektorat Sveučilišta u Zagrebu                                   Hrvatsko udruženje za Chronovu bolest
Ured za studente s invaliditetom                                         i Ulcerozni kolitis (HUCUK)
  Trg maršala Tita 14                                                               Kralja Zvonimira 20
Zagreb, 10000-HR                                                                 Zagreb, 10000-HR

 Sveučilište                                                                                    SSI

 Predavanje o upalnim bolestima crijeva u kontekstu visokog obrazovanja

 

Ured za studente s invaliditetom i Hrvatsko udruženje za Chronovu bolest i Ulcerozni kolitis pozivaju koordinatore za studente s invaliditetom, nastavno i nenastavno osoblje te studente i sve zainteresirane  na predavanje o upalnim bolestima crijeva u kontekstu visokog obrazovanja.

Predavanje traje 1.5 sat, tijekom kojega će se predstaviti utjecaj upalnih bolesti crijeva na obrazovanje, tj.  izazovi s kojima se susreću oboljeli od upalnih bolesti crijeva tijekom obrazovanja te kako nastavnici ili nastavnik mogu pomoći oboljelima od upalnih bolesti crijeva tijekom obrazovanja.

Predavanje će se održati 28. veljače 2017. u prostorijama Rektorata (Trg maršala Tita 14, Zagreb, 10000-HR) s početkom u 13h.

Zbog ograničenog broja mjesta, potrebno je najkasnije do 10 veljače, e-mailom poslati prijavu, na:
uredssi@unizg.hr

U prijavi obavezno navesti: ime i prezime, titulu, kontakt (e-mail i mob.) i naziv sastavnice.

Svi sudionici će e-mailom biti obaviješteni o dvorani održavanja predavanja te će im na isti biti upućena i službena pozivnica.

 

Mole se studenti i studentice svih smjerova II., III. i IV. godine studija te studenti poslijediplomskog studija zainteresirani za odlazak na Erasmus+ međunarodnu razmjenu, na jednu od ponuđenih institucija, da se jave e-mailom na medjunarodna.suradnja@kbf.hr ili u Ured za međunarodnu suradnju, soba 204, na drugome katu Fakulteta.

Studenti se u veljači 2017. prijavljuju za razmjenu koja će se održati u akad. god. 2017./2018. Svi zainteresirani dužni su pregledati i usporediti studijski program institucije gdje žele provesti razmjenu s Redom predavanja svoga smjera.

 

Institucija

Država

Polje suradnje

Br. dogovorenih odlaznih studentskih mobilnosti

Br. mjeseci

1.     Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien

Austria

Teologija

2

5

2.     Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta

Slovenija

Teologija

4/2

5/10

3.     Karl-Franzens-Universität Graz

Austria

Teologija 2

9

4.     Theologische Fakultät Fulda

Njemačka

Teologija 2

5

5.     Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyñskieg w Warszawie

Poljska

Teologija 2

5

6.     Pontifical University St Patrick’s College Maynooth

Irska

Teologija 1

10

7.     Univerza v Ljubljani Muzička akademija

Slovenija

Glazba 2

5

8.     KU Leuven

Belgija

Teologija 2

5

9.     Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Njemačka

Teologija 2

5

 

Sjednica Fakultetskoga vijeća Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u petak, 17. veljače 2017., a ne kako je planirano Kalendarom nastave 24. veljače 2017.
Mole se svi potencijalni mentori, članovi Povjerenstva i studenti da kompletirane i potpisane obrasce i molbe za sjednicu u veljači predaju u Referadu poslijediplomskog studija najkasnije do petka 10. veljače 2017. godine, 13 sati. Sva dokumentacija dostavljena nakon navedenoga datuma bit će uvrštena na Dnevni red sjednice u ožujku.