,

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

Natječaj za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na Licencijatski (4 semestra) i doktorski (2 semestra) studij teologije u akademskoj godini 2016./2017. iz područja humanističkih znanosti, polja teologije

Sukladno Statutu, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom licencijatskog i doktorskog studija teologije studenti stječu: akademski stupanj licencijata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti, akademski stupanj doktorata humanističkih znanosti, polje teološke znanosti u specijalizacijama/modulima:

 1. FILOZOFIJA/SUVREMENE PERSPEKTIVE ODNOSA FILOZOFIJE I TEOLOGIJE
 2. FUNDAMENTALNA TEOLOGIJA/KONCILSKA ISTRAŽIVANJA I OBNOVA CRKVE
 3. DOGMATSKA TEOLOGIJA/SUSTAVNA TEOLOGIJA PRED ZNAKOVIMA VREMENA
 4. MORALNA TEOLOGIJA/ ETIČKO-MORALNA I DRUŠTVENA RELEVANTNOST TEOLOGIJE I CRKVE
 5. EKUMENSKA TEOLOGIJA/EKUMENSKI I MEĐURELIGIJSKI DIJALOG
 6. PASTORALNA TEOLOGIJA/SUVREMENI PASTORALNI IZAZOVI IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE
 7. CRKVENA POVIJEST/CRKVA I TEOLOGIJA TIJEKOM POVIJESTI

 

Broj slobodnih mjesta: 15 po godini

Školarina: Studenti poslijediplomskog studija plaćaju školarinu. Za jednu godinu studija školarina iznosi 15.000 kn.

Održavanje nastave: Nastava započinje u studenomu (zimski semestar) i u travnju (ljetni semestar). Nastava se ostvaruje u šest (6) studijskih susreta po semestru.

Uvjeti za upis: Upisati se može kandidat koji je završio integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij ili diplomski studij Religiozne pedagogije i katehetike ili diplomski Teološko-katehetski studij. Na studij se može upisati i licenc (lic. theol) odnosno magistar (mr. sc.) teologije.

 

Svi kandidati prilažu:

 1. Molbu – obrazac za prijavu (preuzeti s mrežne stranice Fakulteta)
 2. Diplomu završenog diplomskog Filozofsko-teološkog studija ili studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija za upis u I. godinu
 3. Diplomu magisterija/licencijata teoloških znanosti za upis u III. doktorsku godinu
 4. Domovnicu
 5. Potvrdu o suglasnosti poslodavca, ako je pristupnik/pristupnica u radnom odnosu
 6. Nihil obstat mjerodavnog ordinarija ili poglavara
 7. Potvrdu o završenoj pripremnoj godini (kandidati koji su nakon završenog studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija položili pripremnu godinu na Poslijediplomskom studiju licencijata i doktorata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu)
 8. Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika.

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom Filozofsko-teološkog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj licencijata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski)
 3. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 4. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:
  1. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije
  2. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

 

Uvjeti upisa za kandidate s diplomom studija Religiozne pedagogije i katehetike ili Teološko-katehetskog studija koji žele postići akademski stupanj doktorata:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 3,5
 2. Dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (engleski, francuski, talijanski, njemački, španjolski; najkasnije do upisa u 5. semestar doktorand mora dostaviti potvrdu o poznavanju drugog stranog jezika na razini B1)
 3. Dokaz o poznavanju latinskoga i (biblijskoga) grčkoga jezika
 4. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio diplomski rad
 5. Mišljenje profesora kod kojega je kandidat izradio seminarski rad (ne može biti isti profesor kod kojega je izrađen diplomski rad)
 6. Dokaz o izvršenim obvezama tijekom Pripremne godine/razlikovni modul:
  1. položeni ispiti pri katedrama: Filozofije, Svetoga pisma Staroga zavjeta, Svetoga pisma Novoga zavjeta, Fundamentalne teologije, Dogmatske teologije i Moralne teologije
  2. ako pristupnici nemaju dokaz o poznavanju latinskoga i grčkoga jezika, obavezno polažu latinski jezik, a ako kane licencirati iz područja Svetoga pisma onda polažu i grčki jezik

 

Uvjeti upisa u treću godinu za kandidate sa stečenim akademskim stupnjem magistra znanosti, odnosno licencijata znanosti:

 

 1. Prosjek ocjena najmanje 4,0
 2. Ocjena licencijatskoga rada barem vrlo dobar (4)
 3. Naslov i opis teme doktorskoga rada

 

Natječaj je otvoren od 13. do 31. listopada 2016. godine.

 

Svi potrebni dokumenti prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

 

Svi pristupnici prolaze konzultacijski razgovor. Individualni konzultacijski razgovor s pristupnikom/pristupnicom obavlja se u Dekanatu KBF-a. O vremenu i terminu konzultacijskog razgovora pristupnici će biti pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice i elektroničkom poštom.

 

Detaljne informacije o poslijediplomskom studiju mogu se dobiti:

 • u Referadi za poslijediplomski studij:

Zagreb, Vlaška 38, 2. kat, soba 204

tel. (01) 48 90 410, od ponedjeljka do petka od 9.30 do 15:30 sati,

 • na https://www.kbf.unizg.hr/poslijediplomski_studij/o_studiju/
 • putem e-pošte: poslijediplomski@kbf.hr

 

Prijave se šalju poštom ili donose osobno u sobu 204 od 09.30 do 15.30 h, u roku iz natječaja svakim radnim danom na adresu:

 

Sveučilište u Zagrebu

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

(Natječaj za upis na Poslijediplomski studij)

Vlaška 38

10001 ZAGREB

 

prijavnica-molba-za-konzultacijski-razgovor-2016