Dr. sc. Martina s. Ana Begić će u petak, 10. veljače 2017. ispit iz kolegija Posebna moralna teologija I  umjesto u seminaru 2 održati u dv. 6 u najavljeno vrijeme.