Na temelju Pravilnika o nagradama i priznanjima KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i prijedloga Povjerenstva za dodjelu nagrada i priznanja KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, donesena je odluka temeljem koje će Dekan Fakulteta podijeliti na Danu Fakulteta posebna priznanja studentima kako za akademski i znanstveni uspjeh tako i za promicanje vršnjačke asistencije studentima s invaliditetom. Navedena odluka nalazi se u prilogu. 

Odluka v.d. Dekana o nagradama i priznanjima u akad. god. 2015-16 za dodjelu na Danu Fakulteta