U petak, 24. ožujka 2017. Emanuel Maloča, prof. neće održati nastavu iz kolegija “Engleski jezik u akademske svrhe 1 i 2”. 

Termin nadoknade predavanja bit će određen u dogovoru sa studentima.