U četvrtak, 23. ožujka 2017. Emanuel Maloča, prof. neće održati nastavu iz kolegija “Engleski jezik za teologe II”. 

Termin nadoknade predavanja bit će određen u dogovoru sa studentima.