Name: Anto

Surname/Last Name: Barišić

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address:anto@kapucini.hr

Born: 1974

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Patrology; Life and Work of prof. dr. sc. Tomislav Janko Šagi-Bunić

Function: Vice Dean for Organizational Issues and Regional Studies

Degree: PhD in Theology at Catholic Faculty of Theology in Zagreb (2010)

Professional and scholarly articles:

  • Tomislav Janko Šagi-Bunić, Kristologija Prokla Carigradskog, Anto Barišić (ur.), Zagreb, 2009.
  • Anto Barišić, Teandrička kristologija Tomislava Janka Šagi-Bunića, Zagreb, 2012.
  • Anto Barišić (ur.), Franjevci kapucini u Karlobagu (1713. – 2013.), Zagreb-Karlobag, 2014. (Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog simpozija u povodu 300. obljetnice djelovanja franjevaca kapucina u Lici održan u Karlobagu 12. listopada 2013. godine.)
  • Anto Barišić, Vjerska politika Konstantina I. tijekom i nakon Koncila u Niceji 325. godine, u: Bogoslovska smotra, Vol. 83., No. 4, 2013., str. 763-786.
  • Anto Barišić, O univerzalnoj eshatologiji Origena iz Aleksandrije, u: Crkva u svijetu, Vol. 49, No. 1, 2015., str. 58-80.
  • Anto Barišić, Hadrijan Borak – povratak u Hrvatsku i služba provincijala 1970. – 1973., u: Život i djelo Hadrijana Franje Boraka (1915. – 1993.) – Briga da uspiju i drugi, Anto Barišić (ur.), Zagreb-Cestica, 2017. (Zbornik radova s međunarodnog skupa povodom 100-te obljetnice rođenja Hadrijana Boraka 1915. – 2015.)
  • Anto Barišić, Ilirska kapucinska provincija i put prema izboru Tomislava Šagija za provincijala 1955. godine, u: Diacovensia, Vol. 26, No. 1, 2018., 33-54.
  • Anto Barišić, Augustinovo (u)poznavanje Origena i egzegetska (p)odudaranja u svjetlu origenističke i pelagijanske kontroverzije, u: Znat će da prorok bijaše među njima (Ez 33,33), Stipo Kljajić i Mario Cifrak (ur.), Zagreb, 2018., str. 649-677.