Name: Vanda

Surname/Last Name: Kraft – Soić

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: 

Born: 1972

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Patrology

Function:

Degree: PhD in Theology at Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb (2013)

Professional and scholarly articles:

Book:

Vanda KRAFT SOIĆ, Hilarijeva borba protiv arijanizma. Povijesno-teološki okvir, Crkva u svijetu, Split, 2016., 120 str.

Articles:

Vanda KRAFT SOIĆ, Nazivi hostia, victima, sacrificium, holocaustum, oblatio i munus (Vulgata, Lev 1 – 10) u hrvatskom prijevodu Bartola Kašića, u: Kroatologija, 2 (2011.) 2, 68-85 (prethodno priopćenje).

Vanda KRAFT SOIĆ, Ispovijed kao duhovni događaj u Zoričićevu djelu Uprava mnoggo korisna ispovidnika (1781), u: Pavao KNEZOVIĆ – Marko JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa “Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća”, Skradin, 19.–21. svibnja 2011. godine, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 63-80 (izvorni znanstveni rad).

Vanda KRAFT SOIĆ, Otpis Inocenta IV. senjskom biskupu (1248.) pod patronatom sv. Jeronima I: Senjski privilegij iz godine 1248., u: Croatica Christiana Periodica, 40 (2016.) 77, 1-23 (prethodno priopćenje).

Vanda KRAFT SOIĆ, Otpis Inocenta IV. senjskom biskupu (1248.) pod patronatom sv. Jeronima II: Povijesni usud glagoljice i začetci jeronimske tradicije, u: Croatica Christiana Periodica, 40 (2016.) 78, 17-37 (izvorni znanstveni rad).

Ivan BODROŽIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Prorok Ilija u misli svetih otaca, u: Jure ZEČEVIĆ (ur.), Prorok Ilija, Zbornik radova o sv. Iliji u povodu 10. obljetnice Samostana-duhovnog centra Karmel sv. Ilije: 2006. – 2016., Karmelska izdanja, Zagreb, 2016., 71-89.

Ivan BODROŽIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Heretical Doctrine of Photinus of Sirmium in Hilary of Poitiers’ De Trinitate, u: Vox Patrum, 37 (2018.) 68, 283-314 (izvorni znanstveni rad).

Andrea FILIĆ – Vanda KRAFT SOIĆ, Fatimski zahtjev za posvećenje Rusije i svijeta u teološkim promišljanjima Renéa Laurentina, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 381-408 (pregledni članak).