Name: Lucija

Surname/Last Name: Boljat

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: lucebabic1@gmail.com

Born: 1980

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research:

Function:

Degree: PhD in Canon Law at the Faculty of Canon Law, Pontificial Lateran University (2014.)

Professional and scholarly articles:

Books:

Lucija BABIĆ, Il fedele laico nell’ufficio del giudice ecclesiastico. Sviluppo storico, prospettive, problematiche, Rim, 2015.

Articles:

Josip ŠALKOVIĆ – Lucija BABIĆ, Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: RAZNI AUTORI, Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2009.

Lucija BABIĆ, Postupak Kongregacije za nauk vjere u ispitivanju doktrinâ, u: RAZNI AUTORI, Posebni sudski postupci i  postupanja, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2010., 299-319.

Lucija BABIĆ, Društva i pokreti u partikularnoj Crkvi, u: RAZNI AUTORI, Vjernici, društva, pokreti, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2011., 175-190.

Lucija BABIĆ, Koordinacija, suradnja i podređenost crkvenih sudova, u: RAZNI AUTORI, Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2012., 91-102.

Lucija BABIĆ, Javnost i tajnost postupka proglašenja ništavosti ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Kanonsko pravo i medicina, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2013., 301-310.

Lucija BABIĆ – Olja BARŠČEVSKI, (Ne)spojivost bračnoga ugovora i dobra suprugâ, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 2, 283-302.

Lucija BOLJAT – Josip ŠALKOVIĆ, Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencija ništavosti, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 3, 813-840.

Olja BARŠČEVSKI – Lucija BOLJAT, Utjecaj bračnoga ugovora na ništavost ženidbe, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 181-212.

Lucija BOLJAT – Elizabeta MIKULIĆ – Josip ŠALKOVIĆ, Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu, J. Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 329-346.

Lucija BOLJAT – Josip ŠALKOVIĆ, Priručnik za provedbu pastoralne istrage i pripremu parnice proglašenja ništavosti ženidbe, Zagreb, 2016.