Name: Josip

Surname/Last Name: Šalković

Title: Prof.

E-Mail Address: josip.salkovic@gmail.com

Address of Personal Web Site: www.kanonsko-pravo.info

Born: 1971

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Canon Law

Function: Head of the Department of Canon Law

Degree: PhD in Canon Law at the Faculty of Canon Law, Pontificial Lateran University (2001)

Professional and scholarly articles:

Books: Le relazioni tra i ministri della piena cura d’anime nel ministero parrocchiale secondo il CIC-1983 e nel diritto particolare dell’Arcidiocesi di Zagabria, Roma, 2002.; Obveze i prava vjernika laika (kann. 224-231). Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2009.; Pravni elementi evangelizacijskog poslanja Crkve. Komentar III. knjige Zakonika, Zagreb, 2013.

Scientific articles: Oblici pastoralnih jedinica u Zakoniku kanonskog prava, u: Bogoslovska smotra, LXXIII (2003.) 4, 833-859; Sudjelovanje vjernika laika u posvetiteljskoj službi Crkve (kan. 230), u: Bogoslovska smotra, LXXIV (2004.) 1, 263-288; Homoseksualnost: kontraindikacija za primanje svetih redova, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, CXXXII (2004.) 6, 466-469; Vjernici laici u naučiteljskoj službi Crkve, u: Bogoslovska smotra, LXXV (2005.) 1, 315-342; Zakonik kanonskog prava – teološko-pravna sinteza Sabora, u: Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 3, 767-792; Odredbe kanonskog prava o zaštiti od nasilja u obitelji, u: Zbornik radova Nasilje nad ženama. Teološko-pastoralni izazov, B. Vuleta (ur.), Split, 2006., 161-190; Suradnja laika u vlasti upravljanja, u: Bogoslovska smotra, 76 (2007.) 4, 1073-1106; Zašto kanonsko pravo u Crkvi, u: Zbornik radova Franjo Herman i kodeks iz 1917., N. Škalabrin (ur.), Diacovensia, Studije 13, Đakovo, 2008., 11-40; Katolička sveučilišta (kann. 807-814), u: Bogoslovska smotra, 77 (2008.) 4, 807-838; Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovijedi (kan. 1395), u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 2, 247-273; Kanonskopravno uređenje u vrijeme Ivana Pavla II., u: Zbornik radova Ivan Pavao II: Poslanje i djelovanje, Zagreb, 2007., 287-308; Znanstveni i stručni rad dr. Stjepana Kranjčića, u: Zbornik radova Stjepan Kranjčić. Život i djelo, Zagreb – Križevci, 2009., 75-92; Komentar Zakonika i rječnik kanonskoga prava, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Zagreb, 2009., 237-244; J. Šalković/L. Babić: Vjernik laik u službi suca na crkvenom sudu, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu, Zagreb, 2009., 255-276; J. Šalković/M. Laković: Predprocesne radnje za postupak proglašenja ništavosti ženidbe, u: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu, Zagreb, 2009., 277-292; Prethodna istraga u kaznenom postupku, u: Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu, Zagreb, 2010., 257-275; Doprinos Stjepana Kranjčića hrvatskoj kanonskoj tradiciji, u: Stjepan KRANJČIĆ, Otkup pokroviteljstva u Zagrebačkoj nadbiskupiji, Zagreb, 2011., 257-272; Ispovijest vjere (kan. 833) – pravna zaštita crkvene zajednice, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 2, 243-266; “Granice” udruživanja, autonomija i ovisnost vjerničkih društava, u: Vjernici, društva, pokreti. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Zagreb, 2011., 115-131; Pravni okvir katoličkog vjeronauka u javnim školama: aktualnosti i perspektive, u: Vjeronauk nakon dvadeset godina: izazov Crkvi i školi. Zbornik radova sa znanstvenog simpozija u Zagreb, Ružica Razum (ur.), Zagreb, 2011., 121-141; Primanje u puno zajedništvo Katoličke crkve, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 2, 399-426; Kažnjiva djela protiv posebnih obveza (kann. 1392-1396), u: Riječki teološki časopis, 38 (2012.) 2, 353-378; Pravilnik suda u kanonskoj znanosti i sudskoj praksi, u: Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi, Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, Zagreb, 2012., 125-135; Otpadnik od vjere (kan. 1364), u: Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 2, 189-213; Zabrana sklapanja nove ženidbe (DC, čl. 251), u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11. – 12. listopada 2013., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 291-311; J. Šalković/I. Deković: Zaručnici i primanje sakramenata potvrde, pokore i euharistije (kan. 1065), u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11. – 12. listopada 2013., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 315-328; J. Šalković/L. Boljat/ E. Mikulić: Bliža priprava za ženidbu i specifične situacije zaručnika, u: RAZNI AUTORI, Zaručništvo i priprava za ženidbu. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11. – 12. listopada 2013., Josip Šalković (ur.), Zagreb, 2015., 329-346; J. Šalković/L. Boljat, Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencija ništavosti, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 3, 813-840; Pravni sustavi odnosa između Crkve i države, u: KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962. – 2012.). Zbornik radova teološkog simpozija održanog u Zagrebu od 15. do 17. studenoga 2012., Zagreb, 2015., 685-697.

Edited: Ništavost ženidbe: Procesne i supstantivne teme, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija u Zagrebu, Zagreb, 2009.; Posebni sudski postupci i postupanja. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu, Zagreb, 2010.; Vjernici, društva, pokreti. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zagrebu, Zagreb, 2011.; KRANJČIĆ Stjepan, Otkup pokroviteljstva u Zagrebačkoj nadbiskupiji, Zagreb, 2011.; Strukturalne pretpostavke sudske vlasti u Crkvi. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Zadru, Zagreb, 2012.; Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja. Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Dubrovniku, Zagreb, 2013.; Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, Zagreb, 2015.; Zakon u životu partikularne Crkve. Zbornik radova VIII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika, Zagreb, 2016.