Ime: Martina s. Ana

Prezime: Begić

Titula: doc. dr. sc.

e-mail adresa: ana.begic@gmail.com

Telefon/mobitel: +385 98 908 86 91

CROSBI: Martina s. Ana Begić

Google Scholar

Životopis:

Rođena je 4. prosinca 1979. godine u Splitu. Akademske godine 1998./1999. upisala je Filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Navedeni studij zamrzava radi redovničke formacije u trajanju od dvije godine. Godine 2001. nastavlja isti studij, kojega uspješno završava 30. listopada 2006. godine.

Od 2005. do 2008. godine predavala je vjeronauk u Osnovnoj školi Petra Kanavelića u Korčuli i Srednjoj školi Korčula. U siječnju godine 2008. prijavljuje se na natječaj Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor znanstvenog novaka, za rad na znanstveno-istraživačkom projektu Fakulteta pod nazivom Hrvati, unionizam i ekumenizam (XV. – XX. st.), u suradničkom zvanju asistenta na Katedri moralne teologije. Fakultetsko vijeće Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na IV. redovitoj sjednici, održanoj 25. siječnja 2008. godine, izabralo ju je na istraživačko radno mjesto znanstvenog novaka na prethodno navedenom projektu te u tom svojstvu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Katedri moralne teologije. Zbog ukidanja navedenog projekta, te u skladu s odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH od 19. srpnja 2010. godine, Fakultet ju je od 5. listopada 2010. godine razvrstao na znanstveno-istraživački projekt pod nazivom Supsidijarnost u hrvatskom društvu.

2011. godine postigla je licencijat (lic. theol./mr. sc.), a 2014. doktorat (dr. sc.) teologije sa specijalizacijom iz moralne teologije. Godine 2018., odlukom Fakultetskog vijeća KBF-a na VII. redovitoj sjednici, održanoj 27. travnja, napredovala je u znanstveno-nastavno zvanje docenta (doc. dr. sc.) pri Katedri moralne teologije. Od akad. god. 2012./2013. predaje izborne kolegije i seminare na navedenoj katedri, a od akad. god. 2015./2016. i obvezne kolegije iz područja osnovne i posebne moralne teologije.

Obrazovanje:

 • 2014. – Doktorat teoloških znanosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Dr. Andrija Živković: moralni teolog u kontekstu svoga vremena); dr. sc.
 • 2011. – Magisterij teoloških znanosti (licenc), Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; mr. sc. / lic. theol.
 • 2008./2009.-2010./2011. – Poslijediplomski znanstveni studij, specijalizacija u moralnoj teologiji, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. – Diploma teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; dipl. theol.

Napredovanja:

 • 2014. – Znanstvena novakinja – poslijedoktorand, Katedra moralne teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2008.-2014. – Znanstvena novakinja – asistentica, Katedra moralne teologije, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nastava:

U znanstveno-nastavnom zvanju docenta sudjeluje u izvođenju nastave pri Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Filozofsko-teološki studij:

Posebna moralna teologija I

Studij religijske pedagogije i katehetike:

Osnovna moralna teologija

Izborni predmet:

Ljudski život i kršćanske kreposti

Seminar:

Gubitak osjećaja za grijeh

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

 • BEGIĆ, Martina Ana, Prisutnost i rad dr. Andrije Živkovića na četvrtom Velehradskom kongresu, u: Riječki teološki časopis, 35 (2010.) 1, str. 251–266.
 • TOMAŠEVIĆ, Luka – BEGIĆ, Ana, Enciklika Caritas in veritate – Ljubav u istini, u: Služba Božja, 50 (2010.) 2, str. 161–183.
 • BIŠKUP, Marijan – BEGIĆ, Martina s. Ana, Kršćanska etika u spisima nekih hrvatskih dominikanaca, u: CIFRAK, Mario – TOKIĆ, Dario (ur.), Da istina Evanđelja ostane kod vas (Gal 2, 5). Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, ofm, povodom 70. godine života, Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014., str. 521–557.
 • BEGIĆ, s. Ana, Krepost čistoće – temelj za govor o zavjetu čistoće, u: Posvećeni život, 19 (2014.) 5, str. 110-122.
 • BEGIĆ, Ana, Evanđeoskom radikalnošću živjeti poziv na svetost, u: Crkva u Svijetu, 50 (2015.) 4, str. 613-631.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana, Andrija Živković (1886. – 1957.) i Svetozar Ritig (1873. – 1961.) – nove spoznaje u svjetlu Živkovićeva dnevnika, u: Croatica Christiana periodica, 40 (2016.) 78, str. 191-208.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana – DADIĆ, Katarina, Odgovorno roditeljstvo u posinodalnoj apostolskoj pobudnici Amoris Laetitia – teološka i pedagoška perspektiva, u: Obnovljeni Život, 72 (2017.) 2, str. 199-212.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana – GOLEK, Marinko, Savjest i autoritet. Međuovisnost u moralnom odgoju pojedinca, u: Služba Božja, 57 (2017.) 1, str. 41-64.
 • BEGIĆ, Ana, Osvrt na moralnu problematiku pobačaja, u: Služba Božja, 57 (2017.) 2, str. 237-243.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana – GOLUBOVIĆ, Marin, Dostojanstvo ljudske osobe i pravo na život, u: Jahr, 8 (2017.) 15, str. 59-71.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana, Očinstvo u krizi kao odraz krize obitelji, u: Lađa, 44 (2017.) 2, str. 9-17.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana, Andrija Živković: moralni teolog u kontekstu svoga vremena, Nadbiskupski ordinarijat Đakovo – Institut za novu evangelizaciju «sv. Ivan Pavao II.» – Kršćanska sadašnjost, Osijek – Zagreb, 2017.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana – DUGALIĆ, Vladimir, „Naravna srodnost“ između čovjeka i istinskog dobra. Suodnos kršćanske vjere i moralnog života u teološkoj misli Andrije Živkovića, u: Vrhbosnensia. Časopis za teološka i međureligijska pitanja, 21 (2017.) 2, str. 409-439.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana – TURI Ana, Prenatalna genetička dijagnostika i moralne implikacije, u: Obnovljeni život, 73 (2018.) 2, str. 239-250.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana, Izabrani hrvatski teolozi o fatimskim ukazanjima s osobitim osvrtom na teološki doprinos Josipa Mlinarića, u: Bogoslovska Smotra, 88 (2018.) 2, str. 437-453.
 • BEGIĆ, Martina – BIŠKUP, Marijan, Marijanske propovijedi o. Zlatana Plenkovića O.P., u: FILIĆ, Andrea – FILIĆ, Tomislav (ur.), Mariologija nakon Drugoga vatikansko koncila: prihvaćanje, rezultati i perspektive. Zbornik radova, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 2018., str. 165-182.
 • BEGIĆ, Martina s. Ana, Dubravka Hrabar, Istanbulska konvencija i zamke rodne perspektive, Zagreb, vlastita naklada, 100 str., u: Obnovljeni život  47 (2019.) 1, str. 117-120.