Name: Franjo

Surname/Last Name: Podgorelec

Title: Assoc. Prof.

E-Mail Address: franjo.podgorelec@gmail.com

Born: 1962

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Spiritual Theology

Function: 

Degree: PhD in Theological Sciences at Pontificia Facoltà Teologica – Teresianum at Rome (2000.)

Professional and scholarly articles:

Svetost u Crkvi. Neke suvremene teološke rasprave o svetosti, u: Riječki teološki časopis, 12 (2004.), 2, 455-472.

Kontemplativna molitva u iskustvu i djelima Terezije Avilske, u: Bogoslovska smotra, 75 (2005.) 1, 131-146.

Lik Sluge Božjega p. Gerarda Tome Stantića (1876-1956), u: Dario TOKIĆ (ur.), Baština za budućnost: Karmel u Somboru 1904.-2004. Zbornik s Međunarodnog znanstvenog simpozija, 13. i 14. srpnja 2004. u Somboru, Zagreb – Sombor, 2005.

Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu, u: Bogoslovska smotra, 100 (2010.) 4, 1033-1060.

Uvod u Duhovnu teologiju, Zagreb, 2010.

Ekleziološka utemeljitev koncilske duhovnosti, u: Bogoslovni vestnik, 73 (2013.) 2, 195-204.

Suvremeni izazovi globaliziranog svijeta. Antropološko-ekološka kriza, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 2, 349-366. (koautor: Ante Bekavac).

Razvoj glavnih teza o duhovnosti tijekom koncila, u: Tonči MATULIĆ – Mario CIFRAK – Ružica RAZUM – Nenad MALOVIĆ – Andrea FILIĆ (ur.), 50. obljetnica svečanog otvaranja i početka Drugoga vatikanskog koncila (1962.-2012.). Zagreb, 15.-17. studenoga 2012., KBF – KS – GK, Zagreb, 2015., 499-510.

Uloga molitve i askeze za osobni i zajedničarski život Reda bosonogih karmelićana, u: Diacovensia, 23 (2015.) 4, 511-534.

Tendencije u suvremenoj duhovnosti u svjetlu iskustva i nauka sv. Terezije Avilske (1515.-1582.), u: Diacovensia, 24 (2016.) 2, 299-320.

Teološka analiza štovanja Božjeg milosrđa kod sv. Faustine Kowalske, u: Bogoslovska smotra, 86 (2016.) 4, 941-957. (koautor: Eligio Bellulo).

Odabrane metode kršćanske meditacije. Povijest, teologija i pedagogija, Zagreb, 2017.