Name: Marija 

Surname/Last Name: Pehar

Title: Assoc. Prof.

E-Mail Address: m.marijape@gmail.com

Born: 1964

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Dogmatic Theology

Function: 

Degree: PhD in Theological Sciences at Catholic Theological Faculty at University of Ludwigs – Maximilians, Munich

Professional and scholarly articles:

Marija PEHAR, Schöpfung zwischen Trinität und Eschaton. Schöpfungslehre Jürgen Moltmanns im Gesamtkontext seiner Theologie, LIT Verlag, Studien zur systematischen Theologie und Ethik, 46., Berlin – Münster, 2006.

Marija PEHAR, Marija – novi Abraham, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009.) 4, 755-784.

Marija PEHAR, Od nužnosti nemogućnosti do izbora ljubavi. Teodicejsko traganje kao pitanje Božjeg bića, na primjeru Moltmannovog nauka o Bogu, u: Bogoslovska smotra, 81 (2011.) 2, 423-443.

Marija PEHAR, Perihoreza – stari pojam i njegova nova karijera, u: Obnovljeni život, 66 (2011.) 2, 219-231.

Marija PEHAR, Sumnja, pitanje i paradoks unutar kršćanske vjere, u: Služba Božja, 53 (2013.) 1, 23-46.

Marija PEHAR, Koncilska mariologija u marijanskim propovijedima Bonaventure Dude: analiza i poticaji, u: Riječki teološki časopis, 21 (2013.) 2, 317-340.

Marija PEHAR – Matej PETRIĆ, Elementi perihoretske antropologije u Isusovoj velikosvećeničkoj molitvi. Filološko-teološka analiza i humanistički odjek u postmoderni, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 1, 41-72.

Marija PEHAR, Djevičanska majka – učenica. Učeništvo kao mariološka paradigma, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 4, 769–786.

Marija PEHAR, Koncilsko usmjerenje marijanskoga štovanja i njegov ekumenski potencijal, u: Edinost in dialog, 69 (2014) 1-2, 71-85.

Marija PEHAR, Liturgija časova i kairološko razumijevanje vremena, u: Vanja KOVAČEVIĆ– Jozo MILANOVIĆ (ur.), Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru, Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei. Zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja, Trogir, 2014., 49-63.

Marija PEHAR – Vinka MAROVIĆ, Vita consecrata – confessio Trinitatis. Trojstvena dimenzija Bogu posvećenoga života, u: Bogoslovska smotra, 85 (2015.) 1, 213-233.

Marija PEHAR, Marija – savršeni uzor posvećenoga života, u: Diacovensia, 23 (2015.) 4, 483-498.

Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju, Zagreb, 2016.

Marija PEHAR, Tema Marijine ljepote u vremenu i djelu Matije Divkovića, u: Dolores GRMAČA – Marijana HORVAT – Marko KARAMATIĆ (ur.), Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II., održan u Zagrebu, 1. prosinca 2016. i Sarajevu, 2. i 3. prosinca 2016., Sarajevo – Zagreb, 2017., 89-111.

Marija PEHAR, Štovanje Srca Marijina – teološka interpretacija u svjetlu koncilske mariologije, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 347-363.

Marija PEHAR, Božja utjeha – utjeha Bogom, u: Ante MATELJAN (ur.), Zbornik radova znanstvenog skupa Ecce homo! Medicinski i teološki pristupi, održanog u Splitu 16. ožujka 2018., Split, 2018, 185-194.

The overall scientific activity can be found on the link of the Croatian Scientific Bibliography (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309016