Name: Iva

Surname/Last Name: Mršić Felbar

Title: 

E-Mail Address: iva.mrsicfelbar@gmail.com

Born: 1983

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: 

Function:

Degree: PhD in Theology at Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb (3 July 2015)

Professional and scholarly articles:

 • Liist navka karstjanskoga Lovre Šitovićau: Pavao KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Lovri Šitoviću, Zagreb, 2009., 227-239. (koautor: Ivan Karlić)
 • Uvod u kristologiju Johna Hicka, u: Crkva u svijetu, 44 (2009.) 1, 31-50. (koautor: Ivan Karlić)
 • Hrvatska teologija 17. stoljeća, u: Pavao KNEZOVIĆ (ur.), Zbornik o Rafaelu Levakoviću, Zagreb, 2010., 33-46. (koautor: Ivan Karlić)
 • Primjeri fantastičnih prikaza Marijinog lika u prosvjetiteljskoj mariologiji hrvatskih franjevaca 18. stoljeća, u: Pavao KNEZOVIĆ – Marko JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću, Zagreb, 2012., 365-379.
 • Pluralistička eshatologija Johna Hicka – prikaz, problemi i perspektive, u: Bogoslovska smotra, 82 (2012.) 1, 91-111.
 • Pluralistička kristologija Johna Hicka – pitanje suvremenog religijskog jezika, u: Logos, 1 (2013.) 2, 103-116.
 • Recepcija filozofije Karla Jaspersa u Hrvatskoj, u: Boško PEŠIĆ – Danijel TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zagreb, 2013., 255-266.
 • Dogmatska teologija u djelima fra Kerubina Dellamartine, u: Pavao KNEZOVIĆ – Marko JERKOVIĆ (ur.), Zbornik o Emeriku Paviću, Zagreb, 2014., 275-289.
 • Neinkarnacijska kristologija – kap (filozofije) koja je prelila čašu (teologiji)?, u: Josip OSLIĆ – Alojz ĆUBELIĆ – Nenad MALOVIĆ (ur.),  Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije, Zagreb, 2016.
 • Ivan Bujanović (1852. – 1927.) – profesor Bogoslovnog fakulteta, rektor Sveučilišta u Zagrebu i autor prvoga mariološkog priručnika na hrvatskom jeziku, u: Bogoslovska smotra 86 (2016.) 2, 379-406. (koautor: Ana Biočić)
 • Teorija „pravednog rata“ u katoličkoj misli, u: Filozofska istraživanja 37 (2017.) 1, 49-58. (koautor: Danijel Tolvajčić)
 • (Ne)razumljivost teološkog jezičnog diskursa, u: Danijel TOLVAJČIĆ – Iva MRŠIĆ FELBAR – Nenad MALOVIĆ – Alojz ĆUBELIĆ (ur.), Filozofija i religija. Suvremene perspektive, Zagreb, 2018., 175-187.