Name: Nedjeljka s. Valerija

Surname/Last Name: Kovač

Title: Assist. Prof.

E-Mail Address: valerija.kovac13@gmail.com

Born: 1972

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Systematic Theology, Theology of Joseph Ratzinger/Benedictus XVI., Question of Human Being Today in Theological-dogmatic and Interdisciplinary Perspective, General and Special Theology of Creation, Theology of Grace, Eschatology and Mariology

Function:

Degree: PhD in Dogmatic Theology at Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb (10 June 2013)

Professional and scholarly articles:

Books:

KOVAČ, Valerija, Tragovi Božji u povijesti prema propovijedima biskupa Srećka Badurine, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 2001.

KOVAČ, Nedjeljka s. Valerija, Personalno-relacijska paradigma teologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka (ur.), Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupije. Zbornik radova mariološko – marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije Sisak, 4. – 6. prosinca 2015., Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2017.

Articles (selection):

KOVAČ, Valerija, Kategorija igre u teološkom govoru Huga Rahnera i Ivana Goluba, u: Nova prisutnost, 5 (2007.) 2, 177-198.

KARLIĆ, Ivan – KOVAČ, Valerija, Fra Pio Grgur Milesi (1680.-1769.), u: KNEZOVIĆ, Pavao – JERKOVIĆ, Marko (ur.), Zbornik o Mati Zoričiću. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“, Hrvatski studiji, Zagreb, 2012., 307-324.

KOVAČ, Nedjeljka s. Valerija, Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., u: Crkva u svijetu, 49 (2014.) 3, 279-294.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Svakodnevno iskustvo kao mjesto iskustva Boga, u: Bogoslovska smotra, 84 (2014.) 4, 829-849.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Aktualnost evanđeoskih savjeta u svjetlu “izlaska” kao poslanja Crkve i posvećenog života, u: Služba Božja, 40 (2015.) 3-4, 354-374.

KOVAČ, Nedjeljka s. Valerija, O Bogu stvoritelju i uzdržavatelju – kršćansko teološko razumijevanje i katehetski govor, u: Katehetski glasnik, 15 (2016.) 1-2, 23-35.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka – TEPERT, Darko, Iluzionirana oltarna pala Majka Božja od sedam žalosti iz Stare Drenčine: ikonografska i biblijsko-teološka interpretacija, u: KOVAČ, Valerija Nedjeljka (ur.), Štovanje Bogorodice na području Sisačke biskupijeZbornik radova mariološko-marijanskog simpozija povodom šeste obljetnice ponovne uspostave Sisačke biskupije Sisak, 4. – 6. prosinca 2015., Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2017., 295-322.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka – VISHKA, Emanujila Oksana, Ekumenski dijalog s pravoslavljem prema Josephu Ratzingeru i ruskopravoslavna perspektiva ekumenizma s katolicima, u: Crkva u svijetu, 52 (2017.) 4, 592-611.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Dijaloška bit vjere u perspektivi odnosa Bog – čovjek – Crkva – svijet, u: Bogoslovska smotra, 87 (2017.) 3, 531-552.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Zdravlje i bolest u Bibliji i kroz povijest kršćanstva, u: POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja – Das Sakrament der Krankensalbung. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrestagung, Vierzehnheiligen, 9. – 12. 10. 2017., Frankfurt am Main, 2018., 33-64.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Zdravlje – najveće dobro današnjega čovjeka i teološko-pastoralna perspektiva, u: POLEGUBIĆ, Adolf (ur.), Sakrament bolesničkog pomazanja – Das Sakrament der Krankensalbung. Godišnji pastoralni skup – Pastorale Jahrestagung, Vierzehnheiligen, 9. – 12. 10. 2017., Frankfurt am Main, 2018., 81-114.

KOVAČ, Valerija – GELO, Milan – BARNJAK, Tea, Pavlova teologija u teologiji Josepha Ratzingera / Benedikta XVI., u: KLJAJIĆ, Stipo – CIFRAK, Mario (ur.), Znat će da prorok bijaše među njima! (Ez 33,33). Zbornik u čast prof. dr. sc. Bože Lujića, OFM, povodom 70. godine života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018., 775-790.

KOVAČ, Valerija Nedjeljka, Izazov povijesti u Fatimskoj poruci, u: Bogoslovska smotra, 88 (2018.) 2, 325-345.

The overall scientific activity can be seen on the link of the Croatian Scientific Bibliography (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=332622