Name: Danijel

Surname/Last Name: Tolvajčić

Title: Assoc. Prof. 

E-Mail Address: dtolvajcic@gmail.com

Born: 1978

Current Employment: Catholic Faculty of Theology at University of Zagreb

Field of Research: Philosophy of Religions, Philosophical Anthropology

Function:

Degree: PhD in Humanistic Sciences (Philosophy) at Faculty of Philosophy at University of Zagreb

Professional and scholarly articles:

– Danijel TOLVAJČIĆ, Suvremena analitička filozofija religije, Zagreb, 2016.

– Boško PEŠIĆ – Danijel TOLVAJČIĆ (ur.) Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Zagreb, 2013.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Bog kao kritika institucionalizirane religije. Pokušaj rekonstrukcije filozofijske teologije Karla Jaspersa, u: Filozofska istraživanja, 26 (2006) 2, 441-456.

– Josip OSLIĆ – Danijel TOLVAJČIĆ, Odnos „filozofijskog vjerovanja“ i objavljene religije u Karla Jaspersa, u: Bogoslovska smotra, 77 (2007) 3, 603-625.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Filozofijska vjera Karla Jaspersa, u: Crkva u svijetu, 44 (2009) 3, 353-371.

– Danijel TOLVAJČIĆ, „Bog“ kao šifra transcendencije. Jaspersova interpretacija «temeljnih šifri božanstva», u: Riječki teološki časopis, 34 (2009) 2, 503-542.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Na granici filozofije i teologije. Paul Tillich i pitanje o „filozofijskoj teologiji“, u: Bogoslovska smotra, 79 (2009) 2, 305-324.

– Danijel TOLVAJČIĆ, „Onkraj teologijskog teizma“. „Bog“ u „filozofijskoj teologiji“ Paula Tillicha, u: Anthropos, 42 (2010) 1-2, 65-85.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Nerealistička filozofija religije Dona Cupitta. Prikaz i kritika, u: Bogoslovska smotra, 80 (2010) 4, 975-992.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Religijski pluralizam kao izazov za filozofiju religije: John Hick, u: Filozofska istraživanja, 31 (2011) 1, 203-218.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Racionalnost vjerovanja u Boga. „Reformirana epistemologija“ Alvina Plantinge, u: Logos, 1 (2013) 1, 91-111.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Religija kao »ono što nas se bezuvjetno tiče« skica jednoga mogućeg filozofijskog pristupa religiji, u: Bogoslovska smotra, 84 (2004) 2, 221-233.

– Danijel TOLVAJČIĆ, Barthovo i Tillichovo razumijevanje odnosa filozofije i teologije, u: Diacovensia, 24 (2016) 3, 421-440.