Ime: Karlo

Prezime: Šimek

Titula: mag. theol. i mag. psych.

e-mail adresa: karlosimek18@gmail.com

CROSBI: Karlo Šimek

Google Scholar

Životopis:

Rođen je 18. travnja 1978. u Varaždinu. Odrastao je u šesteročlanoj obitelji na selu. Od 1993. godine pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje je maturirao 1997. godine. Nakon toga je upisao filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio prve dvije godine studija. Potom je 1999. godine nastavio studij filozofije i teologije u Innsbrucku u Austriji te živio u međunarodnom koledžu što je bilo posebno, obogaćujuće iskustvo. U Innsbrucku je 2000. godine stekao bakalaureat iz filozofije, a 2003. magistrirao teologiju (iz područja dogmatske teologije) radom Misterij zla u otkupljenom svijetu. Analiza lika Sotone u kontekstu mimetičke teorije Rene Girarda i dramatičke teologije.

Iste godine vratio se u Hrvatsku, bio zaređen za đakona, pastoralno djelovao u župi Goričan i predavao vjeronauk u školi. Za svećenika je zaređen 2004. godine te poslan na službu odgojitelja bogoslova u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu na Kaptolu. Tijekom četiri godine bio je zadužen za odgoj, rast i praćenje kandidata za svećeništvo. 2008. godine započeo je studij psihologije na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, gdje je 2011. godine postigao bakalaureat iz odgojne i razvojne psihologije radom Socijalnokognitivna teorija Alberta Bandure. Razvoj i značaj. Nakon toga je započeo studij kliničke psihologije i psihologije zajednice te 2015. godine magistrirao radom Promocija zdravlja u svećeničkom životu. U Rimu je pohađao i završio dvogodišnji tečaj iz art terapije (glazba, ples, slikanje, teatar), a pohađao je i tečaj o egzorcizmu i molitvama za oslobođenje koji je organiziralo sveučilište Regina Apostolorum. U akad. god. 2014./2015. proveo je jedan semestar na sveučilištu Sheffield u Engleskoj, gdje je odslušao predavanja iz kognitivnih neuroznanosti te živio i pomagao u pastoralu na jednoj engleskoj župi. 2014. godine upisao je i edukaciju iz kibernetike i sistemske terapije koju upravo završava. Od 2016. godine zaposlen je kao asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje pomaže u planiraju i izvođenju nastave iz psiholoških predmeta. 2017. godine upisao je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz psihologije u Rijeci.

Njegovi su hobiji čitanje, sviranje, pjevanje, plesanje, planinarenje, mountain biking i plivanje, a voli i kuhati.

Nastava:

Studij Religijske pedagogije i katehetike:

Razvojna psihologija
Socijalna psihologija

Obvezno-izborni kolegij:

Osnove savjetovanja i vođenja grupe

Objavljeni najvažniji znanstveni radovi:

Šimek K. (2018.) “Hermeneutika hipnoze”, u: I. Dodlek, N. Malović, Ž. Pavić (ur.), Religija između hermeneutike i fenomenologije: zbornik u čast prof. dr. sc. Josipu Osliću povodom 65. godine života, Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet, str. 505-515.